Asıl Eğitim Şimdi Başlıyor...
Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimi

Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimi

Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimi Nedir ?

Anlayarak hızlı okuma kursunun, nerede olursanız olun, klasik hızlı okuma programlarından farkı uygulamalarımızda beyni temel alarak, okuma hızını anlama ve hatırlama çerçevesinde incelemekteyiz. Daha önce hızlı okuma kursu eğitimi almış katılımcılar bize iki sorun ile gelmektedirler bunlardan birincisi “hızlandım ama anlayamıyorum” diyenler, ikincisi ise ” “hızlı okuma yapıyordum ama kurstan sonra düştü ” diyenler, dolayısıyla bir hızlı okuma kursunda sadece, bilgisayar uygulamaları ve göz egzersizleri yoğun olursa bu sonuçlar da kaçınılmaz olacaktır. Anlayarak hızlı okuma eğitiminde yaptığımız çalışma göz ve beyin etkinliğinin sentezidir, Anlayarak hızlı okuma tekniklerini esas ayrıcalıklı kılan nokta, konsantrasyon, trans ve telkin yöntemlerini kullanmamızdır.

Bizi Daha İyi Ve Farklı Yapan Ne ?

1-Göz Ve Beyin Temelli

Uygulamalarımız göz ve beyin temelli çalışmalardır. Duygusal, düşünsel ve davranışsal çalışmalar da programın içinde bulunmaktadır.

2-Detaylı Uygulama Rehberi

Detaylı teori ve pratik rehberi verilmektedir.

3-Telkin Ve Odaklanma

Trans ve telkin ile kişi beynini konuya nasıl konsantre edeceğini de öğrenmektedir.

4-Subliminal Telkin

Telkinler hem hipnotik olarak hem de subliminal mp3 formatında katılımcılara verilerek program sonrada kazanılan alışkanlıkların sürdürülmesi ve dikkatin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Anlayarak Hızlı Okuma Eğitim İçeriği

ALGILAMA

Hızlı Okuma tekniklerine geçmeden önce algılamanın ve görmenin nasıl oluştuğunu egzersizler ile birlikte işliyoruz. Bu bölümde algılama yetilerimizin farkına vararak hızlı okumada algılama becerilerimizi geliştireceğiz.

Bu bölümde odaklanılacak bazı alt başlıklar:

*Algılama nasıl oluşuyor?

*Görme işlemi nasıl gerçekleşir ?

*Göz nasıl çalışıyor?

*Okuma Sürecinde ışık, göz ve beyin iletişimi

*Göz ve beyin koordinasyonu nasıl sağlanır ?

*Gözün ve beynin okumadaki etkileri ?

*Hızlı algılama stratejileri

*Paragraf soruları nasıl hızlı algılanır ve hızlı okunur

*Paragraf sorularını okuma tekniği nedir ?

KONSANTRASYON

En büyük okuma sorunlarından biriside bir metni okurken zihnin başka bir yere gitmesidir, özetle hayal dünyasında gezinmesidir, klasik hızlı okuma eğitiminde dikkat ve odaklanma, üzerinde durulmazken beyin odaklı okumada zihinsel enerjinin nasıl toplanacağı üzerinde, strateji ve uygulamalar ile egzersizler yaparız. Ve Hızlı okuma yeteneğinizi kazanırken okumada dikkatinizi nasıl toplayacağınızı da anlarsınız.

Bu bölümde işlediğimiz bazı konu başlıkları :

1-Dikkat Nedir ? Dikkat eksikliği nedir ? Dikkat dağınıklığı nedir ?

2-Dikkatin gücü nereden gelir ?

3-Dikkat üçgeni ile dikkat nasıl toplanır ?

4-Dikkatin özel komutları nedir ?

5-Bilinç ve bilinçaltı dengesi ?

6-Okurken dikkati toplama tekniği

7-Algılarken dikkati toplama tekniği

ANLAMA

Hızlı okuma tekniklerinde en büyük kaygılardan birisi de “hızlı okursam anlayamam” endişesidir, beyin odaklı programımız anlamayı ve hatırlamayı temel alan bir hızlı okuma tekniğidir, dolayısıyla anlamadan hızlı okuma anlamsızdır. Anlayarak hızlı okumanın beyinde nasıl şekillendiği ve anlamanın nasıl arıtılacağını bu bölüm

üzerinde detaylı olarak işliyoruz ve hızlı okuma eğitimi sonunda katılımcılarımız anlama oranlarını %20-30 arasında arttırarak tamamlıyorlar.

Bu bölümde işlediğimiz bazı başlıklar :

*Anlam nasıl oluşur ? Kavrama nedir ?

*Okurken nasıl anlarız ? Hızlı okumada anlam nasıl oluşur ?

*Anlayarak hızlı okumanın ilkeleri

*Derin anlama nasıl gerçekleşir ?

*Hız ve anlam arasındaki ideal okuma nedir ?

HATIRLAMA

Hızlı okumada, anlama kadar önemli olan diğer bir yetimiz ise hatırlamadır, çoğu okuyucu metni okuduktan sonra, ben şimdi ne okudum ? diyebilmektedir, uygulama yaptığımız çoğu öğrencinin başlangıçtaki şikayeti paragraf sorularının sonuna geldiğimde başını unutuyorum şekilde olmaktır, okuduğunuz bir çok kitap olduğu halde yine de kitaplardaki bilgileri okumakta problem yaşıyorsanız ideal okuma, hatırlamaya da öncelik vermektedir ve bu bölümde hatırlama yetileriniz ile uygulama yaparız.

Bu bölümde işleyeceğimiz konular :

*Hatırlama nedir ? Hafıza bilgiyi nasıl kodlar ?

*Bilginin beyindeki yolculuğu *Neden unutuyoruz ? Nasıl hatırlarız ? Neleri en çok unutuyoruz ?

*Bilgi Tipleri ve Hatırlama Teknikleri *Bilgiler nasıl hatırlanır ? *Ders konularını hatırlamak için nasıl verimli okuruz ?

*SQ3R Tekniği Ve Uygulaması *Mind Manager Tekniği

Eğitim Tarihileri: Yeterli ön başvuru sayısına ulaşıldığı takdirde katılımcı profiline göre (mesai saatleri dışında) eğitim takvimi belirlenecektir.

Eğitim Süresi: Eğitim 6 günde tamamlanmakta olup, her oturum 2 saat sürmektedir. (Toplam 12 saat)

Eğitim Yeri: Atılım Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi – Kızılay/ANKARA

Eğitimi ücreti ve iade koşulları:

Eğitim Ücreti 450 TL'dir.Bonus ve Maksimum özellikli kredi kartlarına 3 taksit imkanı sunulacaktır.

5 kişi ve üzeri gruplar için % 20 indirim uygulanmaktadır.

Atılım Üniversitesi personeline, Atılım Üniversitesi Mezunları Derneği Üyelerine ve Atılım Üniversitesi öğrencilerine % 20 indirim yapılabilecektir. Atılım Üniversitesi (Akademik-İdari) personeli;  1. derece yakınlarına (eş - çocuk – anne – baba – kardeş)  %15 indirim uygulanır. 

Katılımcının ödemeyi gerçekleştirmesi ve eğitime kaydını yapması sonrasında muhtelif nedenlerle kaydını iptal ettirmek istemesi durumunda, eğitim başlama tarihinden 7 iş günü öncesine kadar eğitim ücretinin tamamı iade edilecektir. Eğitime 7 iş günü kala (ve aşağısında) eğitim ücretinin %50'si kesilerek ücret iadesi yapılacaktır. Eğitim başladıktan sonra ise yapılacak kayıt iptallerinde (aşağıda ki durumlar hariç olmak üzere) ücret iadesi yapılmayacak ve katılımcı eğitimden ayrılsa dahi, kalan taksitleri ödeyecektir. Katılımcı bu şartı peşinen kabul ettiğini gayrikabili rücu beyan ve taahhüt eder.

*  Aşağıda belirtilen sebeplerden bir veya birkaçının oluşması hâlinde kurumdan ayrılanların, ayrılış tarihinden sonraki aylara, günlere ve saatlere isabet eden ödemesi gereken ücretleri talep edilmez. Kurstan ayrılan kişinin kalan ücretlerinin talep edilmeyeceği durumlar :

  • Heyet Raporu alarak (rapor açıklamasında, “kursiyerin eğitime devam edemeyeceği” içerecek) sağlık sebebiyle kurumdan ayrılması,
  • Kurumun kapanması,
  • Kurumun eğitim-öğretim ortamının eğitim verilmesine engel teşkil edecek şekilde olumsuz yönde değiştiğinin resmi makamlarca tespit edilmesi.

Belge ve sınav hakkında bilgiler

Eğitime katılanlara Atılım Üniversitesi Rektörü onaylı belge verilir.

Seçme-Yerleştirme ve Duyuruların Yayınlanması

Aşağıda bulunan kısımdan (online olarak) ön başvuru kabul edilir. Kursiyerlerin e-postasına davetiye gönderilir ve detaylar davetiyede belirtilir. Başvurunun, kontenjanların üzerinde olması halinde; ödeme sırasına göre yerleştirme yapılır.