Asıl Eğitim Şimdi Başlıyor...
Çalışan Gelişim Programı

Çalışan Gelişim Programı

 Bu program profesyonel hayatta çalışan herkesin ortak ihtiyaçlarına göre hazırlanmış bir eğitim setidir.

 • Verimli Çalışma Yöntemleri  

Amaç: Çalışma yaşamında günlük olarak belirlenen işleri hızlı, doğru ve verimli şekilde yapılması hedeflenmektedir. Bu programda iş planının verimli biçimde yerine getirilmesine yönelik yöntemler üzerinde durulacaktır.

 • Kötü zaman yönetiminin sonuçları
 • Zamanımızı çalanlar
 • Neler yapıyoruz?
 • Zamanı doğru kullanarak performansı artırmak
 • İşte etkin organizasyon
 • Gündelik evrakı yönetmek
 • Zaman yönetimini hayatın diğer alanlarında uygulamak

 

 • Zaman Yönetimi                                                                                                                           

Amaç: Kişilerin yaşamlarında sahip oldukları en değerli ve sınırlı kaynaklardan biri de zamandır. Bu programda özellikle yönetsel zamanın etkili ve verimli bir biçimde kullanımına yönelik yöntemler aktarılacaktır.

 • Kötü zaman yönetiminin sonuçları
 • Zamanımızı çalanlar
 • Neler yapıyoruz?
 • Zamanı doğru kullanarak performansı artırmak
 • İşte etkin organizasyon
 • Gündelik evrakı yönetmek
 • Zaman yönetimini hayatın diğer alanlarında uygulamak

  

 • Ekip Çalışması

Amaç: Bu eğitimde, kurum bünyesindeki departmanlar arası iletişimin kuvvetlendirilmesi, takım ruhunun oluşturulması ve ortak karar alma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

 • Ekip-grup ayrımı
 • Rol tanımları
 • Etkin ekip yönetimi adımları
 • Hedef belirleme
 • Problem çözme
 • Ekip içi iletişim
 • Grup çalışması

 

 • Kurumsal Çatışma Yönetimi

Amaç: Bu eğitimin hedefi, diğer kişiler ile yaşanabilecek olası çatışmaları önleyebilmek için gerekli becerileri edinmektir.

 • Çatışma çözme becerileri
 • Çatışma yönetiminde iletişimin rolü
 • Çatışma türleri
 • Çatışma nedenleri
 • Çatışmanın belirtileri
 • Çatışma karşısında kişisel tepkiler
 • Kızgınlık
 • Çatışmayı yönetmek
 • Motivasyon Artırma Yöntemleri

Amaç:  Kişisel motivasyonun sağlanması, korunması ve  yönlendirilmesi ile ilgili bireysel ve kurumsal sorumlulukların ve uygulanabilecek tekniklerin aktarılması hedeflenmektedir.

 • Motivasyon Nedir?
 • Motivasyon Teorilerine Farklı Bir Yaklaşım
 • Motivasyon Yaratma Ve Sürdürme
 • Kültürel Engellerimiz
 • Motivasyon Eksikliğinin Ardındaki Nedenler
 • Takdir, Ödül Ve Ceza Sistemleri
 • Delegasyon Ve Ortak Amaç Oluşumu
 • Geri Bildirim Ve Delegasyon Kontrol Mekanizması
 • Motivasyon Ve Durumsal Liderlik Mekanizması

 

 • Etkin Toplantı Yönetimi

Amaç: Bu program, kurumsal işleyişin önemli araçlarından olan toplantıların verimli ve başarılı şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli bilgi ve becerileri artırmayı hedeflemektedir.

 • Toplantıların amaçları
 • Toplantı türleri
 • Toplantılara ne zaman ihtiyaç yoktur?
 • Gündemin önemi
 • Toplantı katılımcılarının görevleri
 • Toplantılarda sıklıkla karşılaşılan katılımcı tipleri
 • Toplantılarsa sunum ve konuşma yapmak
 • Toplantı düzenleri

 

 • Müşteri İlişkileri İnsan İlişkileri

Amaç: Bu eğitim, müşterilerle ve iş hayatında karşılaşılan kişilerle diyalog kurma becerini uygulamalı olarak artırmak üzere çeşitli yöntemler paylaşmaktadır.

 • Kişinin öz kaynaklarının farkında olması
 • Beden dilini anlamak
 • Dinlenmenin önemi
 • Stresi kontrol altına almak
 • İletişim
 • Ekip çalışması
 • Kurum içi dinamikler
 • Topluluk önünde konuşmak
 • Müşteri beklentileri
 • Müşteri ilişkilerinde markalaşma kültürü
 • Kurumsal iç ve dış iletişim kanallarını geliştirmek
 • Kurum içi ve dışı etkin diyalog geliştirmek
 • İletişim stilleri farklılıklarını tanıma ve zor kişilerle iletişim kurmak
 • Etkin toplantılar gerçekleştirmek
 • Kurumsal müşteri ilişkileri sistemi içinde bireysel diyaloglarda altın noktalar

                                   

 • Empatik ve Eleştirel Düşünme Eğitimi

Amaç: Kişilerarası iletişimde empati çerçevesinde etkili yöntemlerin aktarılması amaçlanmaktadır.

 • Etkili iletişim tekniklerini öğrenme
  • İletişim engellerini ortadan kaldırmak
  • Ekiplerde iletişim
  • Etkili iletişimde altın noktalar
 • Dinleme ve geribildirim teknikleri
  • Dinlemenin önemi
  • Aktif dinleme
  • Pasif dinleme
  • Geribildirim nasıl yapılmalıdır?
  • Dinleme ve geribildirimde beden dilinin etkin kullanımı
 • Farklı bakış açılarını açıklama
  • Etkin düşünce aktarımında bulunmak
  • Bir fikir nasıl dile getirilmeli?
  • Anlaşılır olmak için ipuçları
 • Çatışmaları çözümlemek
  • Çatışma çözme becerileri
  • Çatışma nedenleri ve türleri
  • Çatışmanın belirtileri
  • Kızgınlık ve çatışmayı yönetmek
 • Empati
  • Empati hakkında doğru bildiğimiz yanlışlar
  • Empatik iletişimin ipuçları
 • Kalıp yargıları fark etme
  • Kalıp yargı nedir?
  • Kalıp yargıları nasıl çözümleriz?
 • Sebep-sonuç ilişkisini belirleme
  • Düşünce aktarımında mantık akışını kurgulamak
  • Sebep ve sonucun iletişimdeki etkisi
 • Başkalarının düşünce süreçlerini inceleyebilmek
  • İfadelerin ardındaki fikirleri analiz edebilmek
  • Düşünce akışlarını inceleme
 • Yaratıcı düşünme
  • Yaratıcılık faktörleri
  • Yaratıcılık nasıl artırılır?
 • Karar alma ve kararları sorgulama
  • Karar metodolojisi

 

 • Stresi Yönetmek

Amaç: Katılımcıların stresli durumları analiz ederek stres yönetimi metodlarını kullanabilmelerini sağlamak; motivasyon konusunda bilgilerini artırarak içsel ve dışsal motivasyonu oluşturma becerileri kazandırmak.

 • Stres hakkında neler biliyoruz?
 • Stres nedir?
 • Sistem kuramı
 • Biyolojik dengeler
 • Stresin kaynakları
 • Fiziksel stres kaynakları
 • Duygusal stres kaynakları
 • Yaşadığımız yüzyıla özgü stres kaynakları
 • Stresin temel mekanizması
 • Stresin belirtileri
 • Yararlı ve zararlı stres tepkileri
 • Gevşemek ve nefes teknikleri
 • Örgütsel stres yönetimi
 • İş yaşamında stres
 • Stresle başa çıkma yöntemleri
 • Strese karşı savunma mekanizmaları

 

 • Etkin Konuşma ve Sunum Teknikleri

Amaç: İş yaşamınızda ya da kariyer hedefinizde topluluk önünde konuşmak ve sunum yapmak varsa, gerekli becerileri artırmak için katılmanız gereken programdır “Etkili Konuşma ve Sunum Teknikleri Eğitimi”. Bu eğitim, konuşmacının temel nitelikleri arasında bulunan; değer yaratan, rekabet gücü kazandıran ve rekabetle mücadele edebilen güçlü kişilikler ortaya çıkarmayı amaçlar. Bu eğitimde katılımcılar, iletişim, beden dili, stres yönetimi, motivasyon, liderlik gibi bir konuşmacının sahip olup iyi kullanması gereken becerileri de edinebileceklerdir. Bu eğitimde bahsedilen konularda yoğun uygulamalar yapılmaktadır.

  

       Etkili Konuşma

 • Etkin Konuşma ve Konuşmacı
 • Konuşma Türleri
 • Etkin Konuşma ve Konuşmacı
 • Konuşurken Zamanı Yönetme
 • Nefes Kontrolü/ Ses Kontrolü/ Heyecan Kontrolü
 • Diksiyon/ Telaffuz
 • Sözcük ve Cümlelerin Etkin Kullanımı
 • Konuşmayı Planlama
 • Konuşmada Akıcılık
 • Dikkat Çekme Teknikleri Davranış Teknikleri
 • Daha Etkin İnsan İlişkileri Kurma
 • Soru Sorma ve Yanıtlama
 • Espri Teknikleri
 • İmaj Yaratma

 

      Sunuş Teknikleri

 • Sunuş Planlama ve Hazırlama
 • Sunuş Yapılacak Yerin Özellikleri
 • Etkili Sunum İçin Gerekli Ekipmanlar ve Malzemeler
 • Sunuşu Yönetmek
 • Zorlu Durumlarla ve Dinleyicilerle Başa Çıkmak
 • Dikkat Çekmek ve İlgi Uyandırmak
 • Coşku ve Espiriler
 • Sunuşla İlgili Sorular ve Çözümleri
 • İletişimin Boyutları
 • İçinde Yaşadığımız Bölgeler ve Kullanımı
 • Sunumda Bedeni Kullanmak
 • Beden Dilini Kullanarak Liderlik Yapmak
 • Sunumlarda Renklerin Kullanımı

 

 

 • İletişim ve Beden Dili                                                                                        

Amaç: İletişim halindeyken kendini doğru ifade etmek ve diğer kişiler ile anlaşabilmeyi kolaylaştırmak için gerekli becerileri edinmek.

 • İletişimin başarısını azaltan faktörler
 • İletişim engellerini ortadan kaldırmak
 • Etkili iletişimde altın noktalar
 • İletişim engellerini ortadan kaldırmak
 • Etkili dinleme
 • Beden dilini doğru okumak ve doğru mesajlar vermek
 • Kurumsal iletişim
 • Telefonda etkin iletişim
 • Etkin toplantı iletişimi
 • Ekiplerde iletişim
 • Zor kişilerle iletişim
 • Etkili iletişimde altın noktalar

 

 • Kendini Kabul Ettirme Becerisi

Amaç: Günümüzde bireyin formel otoriteye başvurmadan çevresindekileri etkilemesi giderek önem kazanmaktadır. Bu programda ilk kez bulunulan ortamlarda Kabul görmek için gerekli ipuçları paylaşılacaktır.

 • Birey olma ve kişilik özellikleri
 • Dikkat çekmek ve etkilemek
 • Empatik iletişim
 • Sosyal yaşamda ilişki görüntüleri
 • Önderlik / aidiyet