Asıl Eğitim Şimdi Başlıyor...
Cinsel Terapi Eğitimi

Cinsel Terapi Eğitimi

CİNSEL TERAPİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı

Bu programın amacı cinsellik, cinsel gelişim, cinsel bozukluklar, cinsel kimlik durumları, cinsel yönelim, parafililer, cinsel istismar ve cinsel işlev bozuklukları alanında yaşanan sorunlar ve tedavisi alanında cinsel terapist olarak çalışacak ve toplumun bu konularda bilgilendirmesinde görev alacak sağlık ve ruh sağlığı profesyonellerinin özel bir eğitim almasına katkıda bulunmaktır. Bu eğitim programına katılmak ruh sağlığı alanında danışmanlık ve tedavi hizmetleri veren profesyonellerin kişisel gelişimlerini sağlamak ve mesleki yeterliliklerini tamamlamak için önemlidir.

Eğitimin Tanıtımı

Cinsellik, çoğu insan tarafından yaşanabilecek, en güzel zihinsel ve bedensel eylemlerin bir bütünü olarak kabul edilir. Kişilerarası iletişimin özel bir halidir. İnsan hayatında kişisel ve cinsel özgüven algısı, olumlu cinsel duygular, cinsel konuşma ve davranış olarak ifade bulur. Kişilerin cinsellik algıları kendilerinin kişisel özelliklerinden ve içinde yaşanılan kültürel yapıdan olumlu ya da olumsuz yönde kolayca etkilenebilmektedir.

Cinsel sorunlar her toplumda ve kültürde ortaya çıkabilse de cinsel bilgi ve eğitim desteğinin yetersiz olduğu kültürlerde kadınların büyük bir kısmı evlendikleri ilk gece, cinsel birleşmenin olup olmayacağı, çok kanlı ve ağrılı olacağı duygularıyla büyük bir korku yaşarlar. Aynı şekilde erkekler de sertleşmeyi sağlayıp sağlayamayacakları ve cinsel birleşmeyi gerçekleştirip gerçekleştiremeyecekleri konusunda performans kaygısı yaşarlar. Bu olumsuzlukların yanı sıra büyük beklentilerin olduğu bu gecede aile üyelerinin cinsel birleşmenin sağlandığının bir göstergesi olarak kabul edilen kanlı çarşafı bekleme ritüelleri çift ve bazen de yakınları için başka bir olumsuzluk kaynağı olmaktadır. Ayrıca toplumda cinsellik, cinsel fizyoloji ve anatomi, kadın ve erkek cinselliği, mastürbasyon ve orgazm konularında yaygın olan cinsel yanlış inançlar da cinsel sorunların gelişiminde ve ortaya çıkmasında önemli etkenlerdir. Bütün bu faktörler her toplumda ve kültürde cinsel sorunların ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır.

Cinsel sorunların çözümünde uygulanan cinsel terapide duygusal, bilişsel ve davranışçı uygulamalarla eşlerin cinsellik, cinsel anatomi ve fizyoloji, kadın ve erkek cinselliği, mastürbasyon ve orgazm konusunda bilgilendirilmeleri ve bu konuda farkındalıklarının oluşması sağlanır. Aynı zamanda cinsellik konusundaki yanlış bilgilenmeler düzeltilerek çiftin ilişkisinde cinselliğin ön plana geldiği yeni bir iletişim tarzı oluşturulur. Cinsel sorunların gelişmesinden sorumlu duygu, düşünce ve davranış biçimlerinin belirlenmesi, bunların eşler tarafından anlaşılması ve bunları değiştirme çalışmaları seansta ve evde “ev çalışmalarıyla” yapılır.

Eğitime Kimler Katılabilir

Hekimler, psikologlar, psikolojik danışmanlar, sosyal hizmet uzmanları, hemşireler ve aile danışmanlığı eğitim almış olan meslek grupları bu eğitime katılabilirler.

Eğitim Sonunda Verilecek Belge: 

Tüm modülleri tamamlayan katılımcılara Atılım Üniversitesi onaylı uygulayıcı sertifikası verilecektir.

Eğitim Ücreti: 

Eğitim Ücreti 2.700 TL'dir.  Bonus ve Maksimum özellikli kredi kartlarına 3 taksit imkanı sunulacaktır.

Katılımcının ödemeyi gerçekleştirmesi ve eğitime kaydını yapması sonrasında muhtelif nedenlerle kaydını iptal ettirmek istemesi durumunda ilk 7 gün içerisinde eğitim ücretinin tamamı iade edilecektir. Eğitimde 3 iş günü kala eğitim ücretinin %50'si kesilerek ücret iadesi yapılacaktır. Daha sonra yapılacak kayıt iptallerinde ücret iadesi yapılmayacaktır. Katılımcı bu şartı peşinen kabul ettiğini gayrikabili rücu beyan ve taahhüt eder. Atılım Üniversitesi personeline, Atılım Üniversitesi Mezunları Derneği Üyelerine ve Atılım Üniversitesi öğrencilerine % 20 indirim yapılabilecektir. Atılım Üniversitesi (Akademik-İdari) personeli;  1. derece yakınlarına (eş - çocuk – anne – baba – kardeş)  %15 indirim uygulanır. 5 kişi ve üzeri gruplar için % 20 indirim uygulanmaktadır.

Eğitim Tarihleri: Detaylı eğitim programı aşağıda yer almakta olup; eğitim Ocak veya Şubat 2018 ayında başlayacaktır. (Haftaiçi belirli günlerde 18:00 - 21:00 ve cumartesi günü 09:00 - 18:00 saatleri arasında eğitim verilecektir)

Eğitim Yeri:

Eğitimin verileceği Atılım Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi; şehrin merkezi Kızılay’da olup, metro ve diğer toplu taşıma araçlarına yürüme mesafesindedir. (Akay Kavşağı No : 7)

1.MODÜL: : Cinsellik ve Kültür, İlişkide Sevgi, Yakınlık ve Cinsellik, Kadın ve Erkek Cinsel Anatomisi, Kadın ve Erkek Cinselliği, Cinsel Bozukluklar ve Sıklığı, Cinsel İşlev Bozuklukları Nedenleri, Cinsel Yakınmaları Olan Çiftlerin İlişkileri.

2.MODÜL: Kadın Cinsel İşlev Bozuklukları ve Tedavisi, İstek, Uyarılma, Orgazm Bozuklukları ve Tedavileri , Cinsel Ağrı (Disparoni ve Vajinismus).

3.MODÜL:
 Erkek Cinsel İşlev Bozuklukları ve Tedavisi, İstek, Uyarılma, Orgazm Bozuklukları ve Tedavileri, Sertleşme Bozukluğu, Erken Boşalma ve Tedavisi.

4.MODÜL:
 Cinsel Sorunun Öyküsünü Almak ve Vaka Analizi Yapmak
Sorunun Sistemik Olarak Ele Alınması, Simule Öykü Alma Çalışması.

5.MODÜL: Parafililer ve Tedavi Yaklaşımı, Cinsel Yönelim ve Cinsel Kimlik Durumlarına Yaklaşım, Biblioterapi, Erotik ve Pornografik Filmlerin Kullanılması, Alınan Öyküleri Değerlendirmek ve Süpervizyon Grupları Oluşturmak

Toplam-110 saat

Eğitimin teorik bilgi bölümü ve süpervizyonla toplam 110 saatten oluşur.. Her modül kendi içinde bir bütünlük taşımaktadır. Cinsellik ve Cinsel Kültür; cinsellik, cinsel yaşam, cinselliğin tarihsel gelişimi, cinsellik ve kültür, ilişkilerde yakınlık geliştirme, psikoseksüel ve psikososyal gelişim evreleri, cinsiyet ve cinsel kimlik farklılıkları, cinsel inanışlar ve davranışlar, cinsel anatomi ve cinsel fizyoloji, güzel sevişebilme becerisi; duygular, düşünce ve davranışlar ele alınır. Cinsel İşlev Bozuklukları, Parafililer ve Cinsel Kimlik Durumları; cinsel işlev bozuklukları, parafililer, cinsel yönelim ve kimlik farklılıkları ve nedenleri, cinsel öykü alma ve değerlendirme yöntemleri, ayırıcı tanı yapma, tanı koyma ve temel cinsel terapi müdahaleler/tedavi yaklaşımları ele alınır.

Süpervizyon (vaka çalışması) - 20 saat

Bu eğitimin teorik kısmını bitiren katılımcılardan özellikle de cinsel terapist ya da cinsel danışmanlık alanında çalışmak isteyenlerin katılabileceği özel bir çalışmadır. Her bir katılımcının farklı tanı kategorilerinden olan en az 3 cinsel işlev bozukluğu (erken boşalma ve vajinismus) vakanın tedavi çalışmasını yapması ve arkadaşlarının da aynı şekilde yürüttükleri vaka çalışmasına aktif bir şekilde katılması amaçlanmaktadır. Teorik kısım bitirildikten sonra süpervizyona katılmak isteyen katılımcılar, bu konuda ayrıca bilgilendirilecektir.