Asıl Eğitim Şimdi Başlıyor...
Kamu İhale Mevzuatı Sertifika Programı

Kamu İhale Mevzuatı Sertifika Programı

Kamu İhale Mevzuatı Sertifika Programı

 

KAMU İHALE MEVZUATI PROGRAMININ AMACI

 Bu program, özel sektör ile kamu sektörüne yönelik olup, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun uygulanması sırasında karşılaşılan sorunların çözüm yolları, ihalede hak kaybına uğrayanların hak arama yolları, sözleşmenin taraflarca feshi, tarafların temerrüdü, hukuki sonuçları oluşacak zararın (müspet ve menfi zarar) hesaplanması yöntemleri konusunda katılımcılara eğitim verilmesini amaçlamaktadır.

 EĞİTİM KİMLERE TAVSİYE EDİLİR ?

 • Kamu İhale Hukuku konusunda uzmanlaşmak isteyenlere,
 • Kariyer hedefi Kamu İhale Hukuk alanında çalışmak olan yeni mezunlara,
 • Kamu İdarelerinde, Kamu İhale ve Kamu İhale Kanunu Uygulayıcılarına,
 • Şirketlerin ihale veya teknik şartname dokümanı hazırlayan çalışanlarına,
 • Hak kaybına uğrayan şirketlerin, şikayet dosyalarını hazırlayıp; gerekli yasal yollara başvuran personele,
 • Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu konusunda Bilirkişilik yapan kişilere tavsiye edilmektedir.

EĞİTİM TARİHLERİ


Eğitim Başlangıç tarihi : 6 Kasım 2017 - (Program mesai saatleri dışında verilecek olup, detaylı plan aşağıdadır)

Eğitim Bitiş Tarihi : 19 Kasım 2017

Pazartesi (6 - 13 Kasım) : 18:00 - 21:30

Çarşamba (8 - 15 Kasım) : 18:00 - 21:30

Cuma (10 - 17 Kasım) : 18:00 - 21:30

Cumartesi (11 - 18 Kasım) : 09:00 - 18:00 

Pazar (19 Kasım) : 10:00 - 17:00

EĞİTİM PROGRAMI:

 • 4734 ve 4735 sayılı kanunların genel çerçevesi,
 • İhale işleme dosyası ve ihale dokümanı hazırlanması,
 • Yaklaşık maliyetin tespiti,
 • Teknik şartname hazırlanması,
 • İhale usullerinin belirlenmesi,
 • Doğrudan temin uygulaması,
 • İhalede hak kaybına uğrayanların takip edeceği yöntemler,
 • Sözleşmelerin uygulanması aşamasında ortaya çıkabilecek sorunlar,
 • Sözleşmenin fesih nedenleri ve fesih işlemi,
 • Tarafların temerrüdü, temerrüdün sonuçları (müspet zarar-menfi zarar).

PROGRAMA NASIL BAŞVURU YAPABİLİRİM ?

Aşağıda bulunan kısımdan ön başvuru kabul edilmektedir. Eğitim tarihi yaklaşınca ön başvuru yapan kişilere SMS ve E-posta gönderilir ve detaylar bu epostada belirtilir.

PROGRAM KAZANIMLARI NELERDİR ? 

Bu eğitim sonucunda, ihale komisyonlarında görev alacak personel, sözleşmenin uygulanması aşamasında görev alacak muayene ve kabul komisyon üyeleri, kontrol teşkilatı, geçici veya kesin kabul komisyon üyeleri ile özel sektör çalışanları sertifiye edilerek, bu kişilerin hali hazır süreçlerde aktif görev yürütmeleri sağlanırken, anılan katılımcıların gelecekte bu hususa ilişkin kazanımları da garanti altına alınmış olacaktır.

EĞİTİM ÜCRETİ VE İADE KOŞULLARI

Eğitim ücreti 800 TL'dir. Atılım Üniversitesi personeline, Atılım Üniversitesi Mezunları Derneği Üyelerine ve Atılım Üniversitesi öğrencilerine % 20 indirim imkanı sunulmaktadır. Programa yeterli sayıda katılım olmaması durumunda, program (kontenjan dolana kadar) ileri bir tarihe ertelenir ve ilgili kişilere bilgilendirme yapılır.

BELGE VE SINAV HAKKINDA BİLGİLER

Eğitim programına % 80 oranında katılım sağlayıp, eğitimin sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara “Atılım Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Sertifikası”, sınavda başarısız olan veya eğitime düşük oranda katılım sağlayanlara “Atılım Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Katılım Belgesi” verilir.

DİĞER DETAYLAR 

Eğitim tarihinden 1 hafta öncesine kadar, aşağıda bulunan kısımdan ön başvuru kabul edilir. Yeterli kontenjan sağlandıktan sonra, kursiyerlerin e-postasına kesin kayıtlar için davetiye gönderilir ve detaylar davetiyede belirtilir. Başvurunun, kontenjanların üzerinde olması halinde; ödeme sırasına göre yerleştirme yapılır.

Necip TURGUTER / Sayıştay (E) Uzman Denetçisi – Yeminli Mali Müşavir – Bağımsız Denetçi

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Necip TURGUTER; uzun yıllar Sayıştay Başkanlığı’nda Uzman Denetçi pozisyonunda bulunmuş olup, Grup Başkanı olarak görev yapmakta iken 2014 yılında emekli olmuştur. Kamu taşınır malları konusunda uzman olup, halen bu konuda ilmi araştırmalar ve çalışmalar yapmaya devam etmektedir.

Eğitmenimizin ;

- Ayniyat Talimatnamesi Açıklaması,

- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Açıklaması (müşterek),

- Kamu İhalelerinde Şikayet ve Dava Açma Usulleri,

- Kamu Taşınmaz Malları ile Kamu Taşınmaz Mallarının Kaydına İlişkin Yönetmelik Açıklaması,

- Taşınır Mal Yönetmeliği Açıklaması,

- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Açıklaması (TODAİE Yayını),

- Kamu Zararı,

- Kamu İhalelerine Yönelik Başvuru Rehberi (müşterek)

isimli kitapları yayınlanmış olup, ayrıca çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.