Asıl Eğitim Şimdi Başlıyor...
Kamu İhale Mevzuatı Sertifika Programı

Kamu İhale Mevzuatı Sertifika Programı

Kamu İhale Mevzuatı Sertifika Programı

 KAMU İHALE MEVZUATI PROGRAMININ AMACI

 Bu program, özel sektör ile kamu sektörüne yönelik olup, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun uygulanması sırasında karşılaşılan sorunların çözüm yolları, ihalede hak kaybına uğrayanların hak arama yolları, sözleşmenin taraflarca feshi, tarafların temerrüdü, hukuki sonuçları oluşacak zararın (müspet ve menfi zarar) hesaplanması yöntemleri konusunda katılımcılara eğitim verilmesini amaçlamaktadır.

 EĞİTİM KİMLERE TAVSİYE EDİLİR ?

 • Kamu İhale Hukuku konusunda uzmanlaşmak isteyenlere,
 • Kariyer hedefi Kamu İhale Hukuk alanında çalışmak olan yeni mezunlara,
 • Kamu İdarelerinde, Kamu İhale ve Kamu İhale Kanunu Uygulayıcılarına,
 • Şirketlerin ihale veya teknik şartname dokümanı hazırlayan çalışanlarına,
 • Hak kaybına uğrayan şirketlerin, şikayet dosyalarını hazırlayıp; gerekli yasal yollara başvuran personele,
 • Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu konusunda Bilirkişilik yapan kişilere tavsiye edilmektedir.

EĞİTİM PROGRAMI:

 • 4734 ve 4735 sayılı kanunların genel çerçevesi,
 • İhale işleme dosyası ve ihale dokümanı hazırlanması,
 • Yaklaşık maliyetin tespiti,
 • Teknik şartname hazırlanması,
 • İhale usullerinin belirlenmesi,
 • Doğrudan temin uygulaması,
 • İhalede hak kaybına uğrayanların takip edeceği yöntemler,
 • Sözleşmelerin uygulanması aşamasında ortaya çıkabilecek sorunlar,
 • Sözleşmenin fesih nedenleri ve fesih işlemi,
 • Tarafların temerrüdü, temerrüdün sonuçları (müspet zarar-menfi zarar).

PROGRAMA NASIL BAŞVURU YAPABİLİRİM ?

Aşağıda bulunan kısımdan ön başvuru kabul edilmektedir. Eğitim tarihi yaklaşınca ön başvuru yapan kişilere SMS ve E-posta gönderilir ve detaylar bu epostada belirtilir.

PROGRAM KAZANIMLARI NELERDİR ? 

Bu eğitim sonucunda, ihale komisyonlarında görev alacak personel, sözleşmenin uygulanması aşamasında görev alacak muayene ve kabul komisyon üyeleri, kontrol teşkilatı, geçici veya kesin kabul komisyon üyeleri ile özel sektör çalışanları sertifiye edilerek, bu kişilerin hali hazır süreçlerde aktif görev yürütmeleri sağlanırken, anılan katılımcıların gelecekte bu hususa ilişkin kazanımları da garanti altına alınmış olacaktır.

EĞİTİM ÜCRETİ VE İADE KOŞULLARI

Eğitim Ücreti 800 TL'dir. Bonus ve Maksimum özellikli kredi kartlarına 3 taksit imkanı sunulacaktır.

Katılımcının ödemeyi gerçekleştirmesi ve eğitime kaydını yapması sonrasında muhtelif nedenlerle kaydını iptal ettirmek istemesi durumunda ilk 7 gün içerisinde eğitim ücretinin tamamı iade edilecektir. Eğitimde 3 iş günü kala eğitim ücretinin %50'si kesilerek ücret iadesi yapılacaktır. Daha sonra yapılacak kayıt iptallerinde ücret iadesi yapılmayacaktır. Katılımcı bu şartı peşinen kabul ettiğini gayrikabili rücu beyan ve taahhüt eder. Atılım Üniversitesi personeline, Atılım Üniversitesi Mezunları Derneği Üyelerine ve Atılım Üniversitesi öğrencilerine % 20 indirim yapılabilecektir. Atılım Üniversitesi (Akademik-İdari) personeli;  1. derece yakınlarına (eş - çocuk – anne – baba – kardeş)  %15 indirim uygulanır. 5 kişi ve üzeri gruplar için % 20 indirim uygulanmaktadır.

BELGE VE SINAV HAKKINDA BİLGİLER

Eğitim programına % 80 oranında katılım sağlayıp, eğitimin sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara “Atılım Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Sertifikası”, sınavda başarısız olan veya eğitime düşük oranda katılım sağlayanlara “Atılım Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Katılım Belgesi” verilir.

DİĞER DETAYLAR 

Eğitim tarihinden 1 hafta öncesine kadar, aşağıda bulunan kısımdan ön başvuru kabul edilir. Yeterli kontenjan sağlandıktan sonra, kursiyerlerin e-postasına kesin kayıtlar için davetiye gönderilir ve detaylar davetiyede belirtilir. Başvurunun, kontenjanların üzerinde olması halinde; ödeme sırasına göre yerleştirme yapılır.

Necip TURGUTER / Sayıştay (E) Uzman Denetçisi – Yeminli Mali Müşavir – Bağımsız Denetçi