Asıl Eğitim Şimdi Başlıyor...
Süper İletişim

Süper İletişim

Süper İletişim

Çağdaş ve başarılı bir toplumun altında bireysel davranışların yattığı bir gerçektir. Toplumsal sorunların çözümü için güç kullanarak çözümün zorla kabul ettirilmesi değil, karşılıklı, iki yönlü iletişim ve anlaşma gereklidir. Bu eğitimle; bireylerin ya da kurum çalışanlarının iletişim becerilerini geliştirmeleri yoluyla kendisini ifade edebilme, karşısındakini anlayabilme ve yaşam kalitelerinin artırılması hedeflenmektedir.  Çalışanların mesleki, sosyal ve özel ilişkilerinde  yaptıkları zorunlu iletişim sürecinde daha başarılı bir performans göstermeleri adına dikkat etmeleri gereken noktalar paylaşılmaktadır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ :

 • İletişim nedir? Çeşitli iletişim tarzları
 • İletişim engelleri  ve Kazaları
 • Göz Teması ve İletişimdeki Rolü
 • Empatik iletişim kurma
 • Etkin dinleme
 • Beden dilinin önemi
 • İletişimsizlik sorunlarıyla baş etme
 • Neden iletişimlerimiz sağlıksız hale dönüşüyor?
 • Algıda Seçicilik
 • İyi İletişimin Getirdikleri, Kötü İletişimin Götürdükleri
 • İletişim modeli
 • İletişimi engelleyen unsurlar
 • İletişimi kuvvetlendiren unsurlar
 • Açık iletişim ve kendini ifade etme
 • İletişim araçları
 • Beden dili nedir?
 • İletişim ve beden dilinin önemi
 • İletişim bölgeleri
 • Gövde duruşları
 • Hitap gücü ve ses tonu
 • Anlama ve algılama yöntemleri
 • Mesajlar ve yorumlamaları
 • Jest ve mimiklerimiz
 • Yüz ifadeleri
 • Göz kontağı
 • El, kol ve baş hareketlerinin yorumlanması
 • Kişisel rahatlama ve gerginlik azaltma
 • Oturuş ve bacakların kullanımı
 • Oturuş düzenleri
 • Bölge ve sahiplenme hareketleri
 • Statü sembolleri
 • Obje kullanımları
 • Sözlerimiz, ses tonumuz ve beden dilimizin uyumu.
 • Heyecanı Kontrol ederek konuşmak
 • Konuşma ya da okuma esnasında ses tonunu etkili bir şekilde kullanmak
 • Duygu ve düşüncelerin etkili ve anlaşılır bir şekilde yansıtılmasını sağlamak
 • Görsel, İşitsel ve Dokunsal İnsanların Özellikleri
 • Temsil Sistemlerine göre Öğrenme Biçimleri
 • Görseller neden hayalcidir?
 • Dokunsallar neden gerçekçidir?
 • İşitseller olaylara niçin eleştirel bakar?