Asıl Eğitim Şimdi Başlıyor...
WISC-R Zeka Testi Uygulayıcı Sertifika Programı

WISC-R Zeka Testi Uygulayıcı Sertifika Programı

WISC-R Zeka Testleri, kendi içerisinde iki ana bölüme ayrılır.

1. Sözel Zeka Bölümleri

2. Performans Zeka Bölümleri

Her iki bölümde de 6’şar adet test bulunmaktadır. Bu iki bölüme ait testler birbiri ardına verilir

Sözel Zeka Bölümü Testlerinde Sorulan Sorular:

Genel Bilgi: Bu bölümde çocuğun doğal ve kültürel yaşamından aldığı genel kültür bilgileri sorulur.

Benzerlikler: Çocuğa iki adet resim gösterilir ve soyutlama yeteneği test edilir.

Aritmetik: Süre sınırı olmakla birlikte, aritmetik işlemler ve problemler yöneltilir.

Sözcük Dağarcığı: Çocuğa kendi dilinde öğrendiği kelimeleri kullandıracak sorular sorulur.

Yargılama: Çocuğun önüne mantık ve muhakeme becerisini ölçecek problemler konur ve çözmesi istenir.

Sayı Dizisi: Sözel zekanın son bölümünde ise çocuğun işitsel hafızasını ölçme amaçlı sorular yöneltilir.

Performans Zeka Bölümü Testlerinde Sorulan Sorular:

Resim tamamlama: Çocuğun önüne bir resim konur ve resimdeki eksiği tamamlaması istenir.

Resim düzenleme: Resimlerdeki sebep-sonuç ilişkisini oluşturabilme üzerine sorular sorulur.

Küplerle desen oluşturma: 3 boyutta ne kadar yaratıcı olduğunu öğrenmek için küplerden cisimler yaratması istenir.

Şifre: Karışık görselleri düzenleyerek şifre çözmeyi ne kadar hızlı yaptığı test edilir.

Labirentler: El-göz uyumunu ölçmek için labirentin sonuna ulaşma soruları sorulur.

WISC-R Zeka Testi Nerede Yapılır ?

WISC-R Zeka Testi uzmanlık belgesi almayan kişi veya kurumların yapamayacağı bir test biçimidir. Çocuğunuza WISC-R Zeka Testi çözdürebileceğiniz bazı kurumlar aşağıda verilmiştir:

Rehberlik ve Araştırma Merkezleri: Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm illerdeki Rehberlik ve Araştırma Merkezleri WISC-R Zeka Testi yapmaktadır.

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM): Türkiye'nin her yerinden BİLSEM'lerde bu testi yaptırabilirsiniz.

Ayrıca üniversite hastaneleri ve bazı araştırma hastanelerinde de WISC-R Zeka Testi yapılmaktadır.

WISC-R Testi Yapan Hastaneler

Wisc-r testi bazı devlet hastanelerinde uygulanırken büyük bir bölümünde uygulanamıyor. Bunun sebebi: Wisc-r testini yapmak için testin sertifikasına sahip uzmanlara ihtiyaç duyulmasıdır. Aşağıdaki devlet hastanelerinde wisc-r testi yapıldığı bilinmektedir ancak hastane ile görüşüp güncel durumu sorgulamayı unutmayın.

Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi (EAH)

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Test Hakkında Ayrıntılı Bilgi

Testin Tanıtımı: Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zeka testidir. Test, sözel ve performans olmak üzere iki bölümden, her bölüm de bir yedek, 5 ana test olmak üzere altı alt testten oluşmaktadır. Herhangi bir alt testin bozulması durumunda bozulan alt testin bulunduğu bölüme ait yedek test uygulanır. Test sonucunda bireye ait sözel, performans ve genel olmak üzere üç zeka bölümü elde edilir. Bazı alt testleri süreye dayalıdır.

Testin Türü: Yetenek (zeka) testidir.
Uygulanacak Yaş Grubu: 6–16 yaş grubuna yönelik bir testtir.
Uygulanacak Kişi Sayısı: Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır.
Uygulama Şekli: Her alt testin sorularını yönergeye uygun bir şekilde çocuğa yöneltilir ve çocuktan bu soruları yanıtlaması istenir.
Uygulayıcıların Niteliği ve Eğitimi: Ölçme aracını uygulayanlar psikolojik danışma ve rehberlik, eğitimde psikolojik hizmetler ve psikoloji lisans mezunu olmanın yanında bu ölçme aracıyla ilgili resmi ve özel kuruluşlar ile meslek örgütleri tarafından verilen eğitim yaşantısına katılarak sertifikaya sahip olmaları gerekmektedir.

WISC-R zeka testi 1939 da yetişkinler için hazırlanmıştır. Kısaca W-B (Wechsler-Bellevue) olarak adlandırılan bu ölçek 1955 yılında yenilenmiş ve adı WAIS (Wechsler Yetişkinler Zeka Ölçeği) olarak değiştirilmiştir. 1949 yılında David Wecshler (1896-1981) tarafından geliştirilmiş, 6-16, 11yaşlarındaki çocuklar için WISC’i (Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği) hazırlanmıştır. Bu ölçek 1974 yılında gözden geçirilmiş ve standardizasyonu yapılmış böylece WISC-R (Revised) ortaya çıkmıştır. Wechsler daha sonra 4-6 ve 2 yaşlarındaki okul öncesi çocuklar için WPPSI’i (Wechsler Okul Öncesi Çocuklar İçin Zeka Ölçeği) hazırlamıştır. Wechsler ölçeklerinin hedeflediği yaş grupları birbirlerinden farklı olmakla birlikte her üç ölçekte de Sözel ve Yapım (Performans) bölümleri bulunmaktadır. Her iki bölümde birbirlerinden farklı alt bölüm ya da ölçeklerden oluşmaktadır. Wechsler’in getirdiği yeni sistemin en önemli yararı, çocuğun yerini kendi yaşıtları içerisinde görebilmek ve zaman içerisinde bazı karşılaştırmalara gidebi1mektir. 6-16 yaş arası bireylere uygulanan ve WISC-R zeka testi, bireysel olarak yaklaşık 60-70 dakikada uygulanır.

 • A) Sözel
  1- Genel Bilgi; Çocuğun doğal çevre, okul çevresi ve kültürel ortamından ne kadar bilgi aldığıyla ilgili ve bilgi düzeyini gösteren bir alt testtir.
  2- Benzerlikler; Çocuğun iki şey arasında benzerlik kurarken soyutlama ve genelleme yapıp yapamadığını, ayrıca bunu doğru ifade edip edemediğini gösteren bir alt testtir.
  3- Aritmetik; Dikkati bir probleme yönlendirebilme ve öğrenme yeteneğini gösteren, zaman sınırlaması olan bir alt testtir.
  4- Sözcük Dağarcığı; Çocuğun bildiği sözcük sayısını ve ifade becerisini gösteren bir alt testtir.
  5- Yargılama; Muhakeme, akıl yürütme, duygusal ve mantıksal olgunluk düzeyini gösteren bir alt testtir.
  6- Sayı Dizisi; Çocuğun işitsel uyaranları anımsama gücünü gösteren bir alt testtir.
 • B) Performans
  1-Resim Tamamlama; Dikkati görsel uyaranlara yoğunlaştırabilmeyle ilgili bir alt testtir. Çocuktan resimde eksik olan detayları ayırt etmesi istenir.
  2-Resim Düzenleme; Olaylar dizisini algılama, neden- sonuç ilişkisi kurabilme, muhakeme gücüyle ilgili bir alt testtir.
  3-Küplerle Desen; Görsel–hareketsel–mekansal koordinasyonla, parçalar arası ilişkide bütüne giderken ön tahmin yeteneğiyle ilgili bir alt testtir.
  4-Parça Birleştirme; Görsel- hareketsel koordinasyonla, parça–bütün ilişkisini kavramayla ilgilidir.
  5-Şifre; Çalışma hızı, görsel hareketsel koordinasyon, sıraya koyma, psikomotor hız, görsel uyaranları anımsama ve konsantrasyon yeteneği ile ilgili bir alt testtir.
  6-Labirentler; El-göz koordinasyonu, figür-zemin algısıyla ilgili bir alt testtir.

*Sayılar ve labirentler alt testleri yardımcı ek testlerdir.

Diğer Testlere Göre Üstün Yönleri Nelerdir?

Ülkemizde kullanılan yetenek ve zeka testleri arasında geçerlik ve güvenirliği en yüksek olan WISC-R Zeka Testi; alt testlerinde değişik yetenek alanlarından örnekler bulunması, yorum ve puanlama esaslarının belirginliği, psikometrik özelliklerinin doyuruculuğu bu ölçeğin tercih edilmesine katkıda bulunmaktadır. WISC-R zekayı çeşitli boyutlardan meydana gelmiş bir genel yetenek olarak kabul etmektedir. Ölçekteki her alt test farklı bir yeteneği ölçebilmek amacıyla geliştirilmiştir. Bütün alt testlerde kendini gösteren bir genel zekanın varlığı kabul edildiği için alt testler arasında anlamlı ilişkiler bulunması beklenmektedir. Alt testlerden alınan standart puanlar arasındaki manidar sapmalar klinik veri niteliği taşır. Tecrübeli bir testör yaşantısal gözlemleriyle birlikte bu sapmaları yorumlayabilir ve muhtemel patolojileri tespit edebilir (Özel öğrenme güçlüğü, disleksi gibi).

Ayrıca üstün yetenekli çocuklara eğitim veren resmi okul ve kurumlar yalnızca WISC-R testi sonuçlarına göre öğrenci kabul etmektedirler.

WISC–R zeka testi ile çocuğunuzun zihinsel gelişimini bilimsel sonuçlarla takip edebileceksiniz.
WISC–R zeka testi sonuçlarıyla çocuğunuzun zihinsel gelişimi hakkında fikir sahibi olarak daha etkili önlemler alabilir ve olası sorunlar konusunda erken önlem alma şansına sahip olacaksınız.

Kimler Katılabilir ?

Üniversitelerin Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ile Psikoloji Lisans Bölümü mezunları, Yüksek Lisans öğrenci ve mezunları katılabilir.

Eğitim Süresi

 (20 Saat)

Eğitim yeri ve ulaşım

Eğitimin verileceği Atılım Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi; şehrin merkezi Kızılay’da olup, metro ve diğer toplu taşıma araçlarına yürüme mesafesindedir. 

Nasıl başvuru yapabilirim ?

Programa, aşağıda bulunan kısımdan online olarak ön başvuru yapmanız gerekmektedir. (Başvuru ile ilgili bir sorun yaşarsanız lütfen atusem@atilim.edu.tr ye mail atınız)

Eğitim Ücreti ve İade Koşulları:

Eğitim Ücreti 1.000 TL'dir.  Bonus ve Maksimum özellikli kredi kartlarına 3 taksit imkanı sunulacaktır.

Katılımcının ödemeyi gerçekleştirmesi ve eğitime kaydını yapması sonrasında muhtelif nedenlerle kaydını iptal ettirmek istemesi durumunda ilk 7 gün içerisinde eğitim ücretinin tamamı iade edilecektir. Eğitimde 3 iş günü kala eğitim ücretinin %50'si kesilerek ücret iadesi yapılacaktır. Daha sonra yapılacak kayıt iptallerinde ücret iadesi yapılmayacaktır. Katılımcı bu şartı peşinen kabul ettiğini gayrikabili rücu beyan ve taahhüt eder. Atılım Üniversitesi personeline, Atılım Üniversitesi Mezunları Derneği Üyelerine ve Atılım Üniversitesi öğrencilerine % 20 indirim yapılabilecektir. Atılım Üniversitesi (Akademik-İdari) personeli;  1. derece yakınlarına (eş - çocuk – anne – baba – kardeş)  %15 indirim uygulanır. 5 kişi ve üzeri gruplar için % 20 indirim uygulanmaktadır.

Belge ve Sertifika

Eğitime % 80 oranında katılım sağlanmak zorundadır. Katılımcılara  Atılım Üniversitesi Rektörü onaylı sertifika verilir. 

Seçme-Yerleştirme

Aşağıda bulunan kısımdan ön başvuru kabul edilmektedir. Eğitim tarihi yaklaşınca ön başvuru yapan kişilere SMS ve E-posta gönderilir ve detaylar bu epostada belirtilir. Başvurunun, kontenjanların üzerinde olması halinde; ödeme tarihine göre yerleştirme yapılır.