Asıl Eğitim Şimdi Başlıyor...
Yönetici Gelişim Programı

Yönetici Gelişim Programı

Yönetimde altın ilkeler

Yönetici Gelişim Programı Eğitiminin Amacı :

Yöneticilerin işletmelerdeki önemlerini ve sorumluluklarını anlayabilecekler, Yönetimin fonksiyonlarını ve bu fonksiyonların işlerine uyarlayabilecekler, Tutum ve davranışların, iş ahlakının, görünüşün ve kendine saygının çalışma performansını nasıl etkilediğini kavrayabileceklerdir. 

Eğitim Yeri : 

Eğitimin verileceği Atılım Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi; şehrin merkezi Kızılay’da olup, metro ve diğer toplu taşıma araçlarına yürüme mesafesindedir. (Akay Kavşağı No : 7)

Eğitim Tarihleri :

Katılımcı profiline göre (mesai saatleri dışında) eğitim takvimi belirlenecektir.

Eğitim Ücreti ve İade Koşulları:

Yeni açılacak dönemin eğitim ücreti, ön başvuru yapan kişilere bildirilecektir. Bonus ve Maksimum özellikli kredi kartlarına 3 taksit imkanı sunulacaktır.

5 kişi ve üzeri gruplar için % 20 indirim uygulanmaktadır.

Atılım Üniversitesi personeline, Atılım Üniversitesi Mezunları Derneği Üyelerine ve Atılım Üniversitesi öğrencilerine % 20 indirim yapılabilecektir. Atılım Üniversitesi (Akademik-İdari) personeli;  1. derece yakınlarına (eş - çocuk – anne – baba – kardeş)  %15 indirim uygulanır. 

Katılımcının ödemeyi gerçekleştirmesi ve eğitime kaydını yapması sonrasında muhtelif nedenlerle kaydını iptal ettirmek istemesi durumunda, eğitim başlama tarihinden 7 iş günü öncesine kadar eğitim ücretinin tamamı iade edilecektir. Eğitime 7 iş günü kala (ve aşağısında) eğitim ücretinin %50'si kesilerek ücret iadesi yapılacaktır. Eğitim başladıktan sonra ise yapılacak kayıt iptallerinde (aşağıda ki durumlar hariç olmak üzere) ücret iadesi yapılmayacak ve katılımcı eğitimden ayrılsa dahi, kalan taksitleri ödeyecektir. Katılımcı bu şartı peşinen kabul ettiğini gayrikabili rücu beyan ve taahhüt eder.

*  Aşağıda belirtilen sebeplerden bir veya birkaçının oluşması hâlinde kurumdan ayrılanların, ayrılış tarihinden sonraki aylara, günlere ve saatlere isabet eden ödemesi gereken ücretleri talep edilmez. Kurstan ayrılan kişinin kalan ücretlerinin talep edilmeyeceği durumlar :

 • Heyet Raporu alarak (rapor açıklamasında, “kursiyerin eğitime devam edemeyeceği” içerecek) sağlık sebebiyle kurumdan ayrılması,
 • Kurumun kapanması,
 • Kurumun eğitim-öğretim ortamının eğitim verilmesine engel teşkil edecek şekilde olumsuz yönde değiştiğinin resmi makamlarca tespit edilmesi.

Nasıl Başvuru Yapabilirim ?

Programa, aşağıda bulunan kısımdan ön başvuru yapmanız gerekmektedir. Başvuru ile ilgili bir sorun yaşarsanız lütfen atusem@atilim.edu.tr ye mail atınız.

Belge ve Sınav :

Eğitime % 80 oranında katılım sağlanmak zorundadır.Eğitime katılanlara Atılım Üniversitesi Rektörü onaylı belge verilir.

 • Yönetim ve yönetici
 • Temel yönetim becerileri
 • Ekip çalışması
 • Liderlik
 • Performans yönetimi
 • Misyon, vizyon, hedef ve strateji

Etkili Yöneticilik Becerilerini Geliştirmek

Amaç: Yöneticileri ve yönetici adaylarını yönetim teknikleri ile ilgili son uygulamalarla donatmak.

 • Yönetim nedir? Yönetici kimdir?
 • Yöneticinin temel fonksiyonları
 • Etkin yönetici
 • Yetkelendirme ve delegasyon
 • İletişimin yönetimdeki yeri
 • Zor kişileri yönetebilmek
 • Etkin toplantı yönetimi için ipuçları
 • Ekip yönetimi
 • Yönetim stilleri
 • Etkin yöneticilik için ipuçları

 

Yaratıcılığı Ortaya Çıkarmak                                                                                                                       

Amaç: Katılımcıların hem kendi hem de ekip üyelerinin yaratıcılıklarının bilincine varmaları, yaratıcılıklarını kullanmadaki engelleri fark etmeleri, potansiyellerini ortaya koyabilmeleri için kendi yeteneklerine deneme fırsatını bulmaları hedeflenmektedir.

 • Yaratıcılık kavramı
 • Kişisel / örgütsel yaratıcılık
 • Yaratıcı ortam yaratma
 • Yaratıcılığı etkileyen ortam

 

Liderlik Becerilerini Geliştirmek

Amaç: Bu eğitimin amacı, yönetici ve çalışanların liderlik becerilerini yapılacak uygulamalarla artırmaktır.

 • Liderlik nedir?
 • Yöneticilik ile liderliğin farkları
 • Bir lideri etkin kılan ilkeler
 • Gücün doğru kullanımı
 • Karizma nedir?
 • İnsanları etkileme sanatı
 • İnsanları yönetmek
 • Performansı ve yeteneği yönetmek
 • Güncel Yönetim konuları

 İş Analizi                                                                                                                                                          

Amaç: Katılımcıların iş içerikleri hakkında bilgi edinme ve bu bilgileri iş tanımları yazmakta kullanma becerilerini geliştirmek. Konu ile ilgili örnekler yapılarak iş analizi yapmanın ve iş tanımı yazmanın temel ilkelerini öğretmeyi amaçlanmaktadır.

 • İş analizi nasıl nedir, nasıl yapılır?
 • Görev tanımlarında bulunması gerekli bilgiler
 • Görev tanımı hazırlama yöntemleri

 Performans Yönetimi                                                                                                               

Amaç: Yöneticilerin çalışanların performanslarını değerlendirme, geliştirme ve işlerini organize etme yöntemleri kazandırılması konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmektir.

 • Performans yönetimi ve değerlendirilmesi
 • Performans ve performans değerleme nedir
 • Performans değerlendirmenin önemi, amaçları, yararları
 • Performans değerlendirme planları ve kriter tespiti
 • Performans değerlendirme sisteminin kurulması
 • Performans değerlendirme de kullanılacak yöntemler ve uygulama aşamaları
 • Performans ölçüm teknikleri ve yöntemleri
 • Performans değerlendirmede karşılaşılan sorunlar

 Eleman Seçme ve Mülakat Teknikleri                                                          

Amaç:  Doğru işe doğru eleman alınabilmesi için gerekenlerin sorgulandığı bu programda katılımcılar başından sonuna kadar farklı mülakat  süreçlerini inceleyip, canlandırıp, artı-eksileri ile tartışıp kendi doğrularını oluşturmaları hedeflenmektedir.

 • İnsan Kaynağının Sağlanması
 • Örgüt İçi Kaynaklar
 • Dış Kaynaklar
 • Eleman Seçimi Sürecinde Görüşmenin Önemi
 • Eleman Seçme Aşamaları
 • Görüşme Çeşitleri Ve Teknikleri
 • Görüşme Sırasında Kullanılabilecek Sorular Ve Alınan Cevapların Yorumlanması
 • Başvurusu Olumsuz Cevaplandırılacak Adaya Davranış Şekli
 • Başvurusu Kabul Edilecek Adaydan İstenecekler
 • Doğru kişiyi işe alma teknikleri
 • Doğru soruları sormanın ipuçları
 • Etkin dinleme teknikleri
 • Mesajı doğru iletmenin yolları
 • İş ve görev analizi
 • Görüşme formunun kullanılması
 • Soruların hazırlanmasında özgeçmişten yararlanma
 • İlk görüşmenin dört aşaması
 • Nihai görüşme

İş Değerlendirme ve Ücret Yönetimi                                                                                  

Amaç: Katılımcıları iş değerleme, ücret sistemleri ve ücret yönetimi konularında bilgilendirmek ve örnek uygulamalar ile bu alandaki yetkinliklerini geliştirmektir.

 • Ücret yönetiminin organizasyonlar için önemini kavramak
 • İş değerleme yöntemlerini öğrenmek ve uygulayabilmek
 • Ücret sistemlerini öğrenmek ve kurabilmek

Kurumsal Süreç ve Prosedürlerin Hazırlanması                                     

Amaç: Kurumsal süreç ve prosedürlerinin akış şemasının çıkarılması ve kavramların tanımlanmasını sağlamak

 • Kurum Kültürü Tanımlamaları
 • Ortak Kültür Oluşum Süreci
 • Stratejik Değerler Tanımlama
 • Kültürel Değerler Geliştirme
 • Vizyon Oluşumu
 • Kültürel Davranışları Destekleme
 • Kültür Tipleri ve Organizasyon Şemaları
 • Matrix Yapılanmalar
 • Rol Organizasyonları
 • Task Yapılanmalar
 • Merkezi Yapılanmalar
 • Ortak Kültür Yönetim Stratejileri
 • Kurum Kültürü ve Değişim Yönetimi
 • Değişim Yönetimi
 • Değişim Analizi
 • Tasarlanmış  Gelecek
 • Değişimde İşbirliği Değerleri

Çalışan Memnuniyeti                                                                                                            

Amaç: Kurum içerisinde çalışan bireylerin memnuniyetlerini değerlendirmek ve bu çalışma sayesinde yapıcı çalışmalar üretebilmek

 • Bağlılık nedir?
 • Çalışanların şirkete bağlılığı ne sağlar?
 • Şirkete bağlılığı etkileyen yapısal unsurlar nelerdir?
 • Çalışanların işlerinden memnuniyeti nasıl ölçülür?
 • Organizasyonel anketlere genel bakış
 • Yöneltilecek soruların belirlenmesi
 • Anketin tasarlanması
 • Anketi yanıtlayacakların seçilmesi
 • Anket verilerinin ne şekilde toplanacağının belirlenmesi
 • Anketin uygulanması
 • Veri girişi yapılması
 • Verilerin analiz edilmesi
 • Anket sonuçlarının sunulması
 • Organizasyonel anketlerin mutlak sonucu nedir?
 • Örnek uygulama
 • Genel Değerlendirme

Kariyer ve Yetenek Yönetimi                                                             

Amaç: Bu program, katılımcıların kariyer geliştirme ve kariyer yönetimi konusunda yapılması gereken adımları öğrenmesi ve uygulayabilmesini hedefler. Eğitim süresince çalışanların yeteneğini tespit etme ve kariyer planına dahil etme konusundaki bilgiler paylaşılacaktır.

 • Kariyer geliştirme ve kariyer yönetimi
 • Kariyer seçimi
 • Profesyonel kariyerin aşamaları
 • Kariyer dönemleri
 • Kariyer değişikliği ve gelişimi
 • Yetenek nedir_
 • Yeteneği tespit etmek
 • Potansiyel ve performans kavramları
 • Organizasyonel yedeklem