Asıl Eğitim Şimdi Başlıyor...
Yönetici Koçluğu Sertifika Programı

Yönetici Koçluğu Sertifika Programı

Koçluk Kavramı ve İçeriği

Koçluk; danışanın performansı göz önüne alınarak koç ve danışan arasında süregelen planlı, zaman çerçeveli gelişim ve değişim odaklı ilişkidir. Kişilerin var olan potansiyelini ortaya çıkararak, ulaşılabilir hedeflere ve olasılıklara odaklanan bir öğrenme sürecidir. Koçluk, güçlü sorular ile kişilerde farkındalık yaratma, büyük resmi gösterme sanatıdır. Koçluk yolculuğu denilebilecek zaman dilimdeki temel hedef, kişinin kendi niteliklerinin bilincine vardırılıp onların geliştirilmesi ve böylece süreç içinde özyönetim/özdenetim becerisi oluşturmasını gerçekleştirmektir.

Yönetici Koçluğu Eğitimi Nedir?

Yöneticilerin yönetsel becerilerini geliştirmek boyutunda ve onların bireysel özelliklerini güçlendirmek hedefiyle tasarlanmış bir eğitimdir. Yönetici koçluğunun kişilerdeki iş bilgisini ve becerilerini artırmak, sosyal davranışlarını geliştirmek, ekip çalışmasına yöneltmek gibi liderlik rolünün gerçekleştirilmesini içeren işlevleri söz konusudur.

Yönetici Koçluğu Ne İşe Yarar?

Rekabetin önem kazandığı post-modern dünyada tüm örgütler var olabilmek ve devamlılığını sürdürmek için değişime ayak uydurmak ve yenilikleri takip etmek durumundadırlar. Bu anlamda tüm sektörlerde çalışanların yeniliklere uyum sağlayabilmek için öğrenme becerilerini geliştirmeye ihtiyaçları vardır. Koç özelliklerine sahip bir yönetici, takım çalışmasını kolaylaştırmaya yönelik beceriye sahiptir. Bununla birlikte, takımın öğrenme, problem çözme, hedefe ulaşma gibi süreçlerine de liderlik yapar. Cesaret ve umut aşılayan güçlü sorular yoluyla çalıştığı kişinin beklentilerini, hedefe ulaşmak için neye ihtiyaç duyduğunu, hangi adımları atması gerektiğini anlar ve bunları ortaya çıkararak anlaşılmasını sağlar. Sonraki aşamada ise işletme için bir eylem planı oluşturur ve bu eylem planına göre uygulama için harekete geçer.

Eğitimin Kazanımları

Bu eğitim, yöneticilerin sahip olduğu bireysel özelliklerinin ve güçlü yanlarının farkına varmasını sağlayarak, etkin dinleme, gözlem yapma, soru sorma, takdir etme, geri bildirim verme becerilerini geliştirerek örgüt içindeki etkisini artırır. Çalışanlarıyla ortak değerler üzerinden işbirliğini sürdürmeye ve onların öğrenme, gelişim süreçlerine liderlik etmesine imkan sağlar.

EĞİTİM ÜCRETİ

Eğitim Ücreti 2.750 TL'dir. Bonus ve Maksimum özellikli kredi kartlarına 3 taksit imkanı sunulacaktır.

Katılımcının ödemeyi gerçekleştirmesi ve eğitime kaydını yapması sonrasında muhtelif nedenlerle kaydını iptal ettirmek istemesi durumunda ilk 7 gün içerisinde eğitim ücretinin tamamı iade edilecektir. Eğitimde 3 iş günü kala eğitim ücretinin %50'si kesilerek ücret iadesi yapılacaktır. Daha sonra yapılacak kayıt iptallerinde ücret iadesi yapılmayacaktır. Katılımcı bu şartı peşinen kabul ettiğini gayrikabili rücu beyan ve taahhüt eder. Atılım Üniversitesi personeline, Atılım Üniversitesi Mezunları Derneği Üyelerine ve Atılım Üniversitesi öğrencilerine % 20 indirim yapılabilecektir. Atılım Üniversitesi (Akademik-İdari) personeli;  1. derece yakınlarına (eş - çocuk – anne – baba – kardeş)  %15 indirim uygulanır. 5 kişi ve üzeri gruplar için % 20 indirim uygulanmaktadır.

 EĞİTİM YERİ VE VE ULAŞIM İMKANI

Atılım Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi şehrin merkezi Kızılay’da (Esat Cad.No 7 - Akay Kavşağı) olup, metro ve diğer toplu taşıma araçlarına yürüme mesafesindedir. 

SEÇME - YERLEŞTİRME VE DUYURULARIN YAYINLANMASI

Aşağıda bulunan kısımdan ön başvuru kabul edilmektedir. Ön başvuru yapan kişilere SMS ve E-posta gönderilir ve detaylar bu e-postada belirtilir.

MODÜL 1: TEMEL ve İLERİ KOÇLUK BECERİLERİ

      BÖLÜM 1: KOÇLUĞA GİRİŞ

 • Koçluk Tarihi
 • Koçluk Nedir?
 • Koçluk Ne Değildir?
 • Farklı Alanlarda Uygulanan Koçluk Sistemlerine Genel Bakış
 • Kurumsal Koçluk
 • Takım Koçluğu
 • Yönetici Koçluğu
 • Koçluk ve Etik
 • ICF Etik Kuralları
 • Koçluk Yeterlilikleri
 • ICF Koçluk Yeterlilikleri
 • Koçluk Seviye 6 Meslek Standardı
 • Bilişsel Davranışçı Yaklaşım Modeli
 • Hümanistik Yaklaşım Modeli

Eğitim Süresi: 8.5 saat/ 1 gün

BÖLÜM 2: KOÇLUK BECERİLERİ

Gelişim-Değişim-Dönüşüm (GDD) Modeli

Gelişim

 • Koçluk Şapkasını Takmak (Zihinsel Hazırlık, Kendini Yönetmek)
 • Güveni Sağlamak
 • Kontratı Oluşturmak (Koçluk Gündemi)
 • Uyumu Yakalamak (Ayna, Kişinin Temsil Sistemiyle ve Beden Diliyle Uyum)
 • Keşfetmek (Kişinin Değerlerini Duy, Sessizliğin Sesini Duy)

Değişim

 • Anda Kalmak
 • Anlaşıldığını Hissettirmek (Dinleme Seviyeleri)
 • Soruların Gücünü Kullanmak (Güçlü Sorular ve 5N1K Tekniği)
 • O An İçinde Dans Etmek (Güçlü Gözlem-Teknikler)
 • Büyük Resmi Göstermek 

Dönüşüm

 • Takdir Etmek
 • Geri-İleri Bildirim Vermek
 • Taahhüt Almak 

     Eğitim Süresi: 17 saat/ 2gün

       BÖLÜM 3: İLERİ KOÇLUK BECERİLERİ

 • Koçlukta Metafor Kullanımı
 • Koçluk Sezgisi
 • Meydan Okuma
 • TA Yöntemi ile Derine ve İleriye
 • Takip Süreci

Eğitim Süresi: 8.5 saat/ 1 gün

      MODÜL 2: YÖNETİCİ KOÇLUĞU

 • Yönetici Koçluğu Metodolojisi
 • Vizyon ve Misyon Oluşturma
 • Değerler
 • Değerlere Uygun Takım Oluşturma
 • Örgüt Hedefi Belirleme
 • Zamanı Etkin Kullanma
 • Durumsal Liderlik
 • Stratejik Yönetim Becerileri
 • Kurumsal Koçluk Araçları
 • SMART Hedef Oluşturma
 • GROW ve RE-GROW Modeli
 • OUTCOMES Modeli
 • SWOT Analizi
 • Yönetici Koçluğu Uygulamaları

Eğitim Süresi: 26 saat/ 3 gün

Eğitim Süresi: 7 tam gün/8 saat uygulama/1 saat mentorlük  (Toplam : 65 saat)