Asıl Eğitim Şimdi Başlıyor...
Borçlar Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar

Borçlar Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar

Eğitimin Amacı :

Katılımcıların, bilirkişilik faaliyetlerini yeni mevzuata istinaden yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Yeni Mevzuatı görüntülemek için tıklayınız.

Eğitim Yeri ve Olanakları :

Eğitimin verileceği Atılım Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi; şehrin merkezi Kızılay’da olup, metro ve diğer toplu taşıma araçlarına yürüme mesafesindedir. (Akay Kavşağı No : 7) 

Hafta sonları snack ikramlarımız ücretsiz olarak sunulacaktır.

Belgelendirme :

Eğitimlerini tamamlayan katılımcılara temel eğitimi tamamladıklarına dair belge verilecektir.

Nasıl Başvuru Yapabilirim ?

Programa, aşağıda bulunan kısımdan ön başvuru yapmanız gerekmektedir. Başvuru ile ilgili bir sorun yaşarsanız lütfen atusem@atilim.edu.tr ye mail atınız.

Eğitim Ücreti:

Eğitimin ücreti 800 TL'dir. Bonus ve Maksimum özellikli kartlara 3 taksit imkanı sağlanmaktadır.

BÖLÜM I – BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

 • Borç Ve Borç İlişkisi 
 • Sözleşmenin Kurulması 
 • Sözleşme Özgürlüğü Ve Sınırları 
 • Genel İşlem Koşulları
 • Sözleşmenin Şekli 
 • İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde İfa 
 • Borcun İfa Edilmemesi Ve Borçlunun Sorumluluğu 
 • Alacaklının Temerrüdü 
 • Borçlunun Temerrüdü 
 • Borç İlişkisinin Üçüncü Kişilere Etkileri Ve Borcun Sona Ermesi 
 • Alacağın Devri 
 • Borcun Üstlenilmesi

BÖLÜM II - ESER SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE KAVRAMLAR

 • Sözlük Anlamı
 • Eser Sözleşmesinin Yasal Tanımı
 • Eser Sözleşmesinin Düzenlendiği Yasa Maddeleri
 • Eser Sözleşmesinin Tarafları
 • Eser Sözleşmesinin Niteliği
 • Eser Sözleşmesinin Unsurları
 • Eser Sözleşmesinin Benzeri Sözleşmelerden Ayırt Edilmesi
 • Ânî - Sürekli Edim Kavramı
 • Geriye-İleriye Etkili Fesih Kavramı

BÖLÜM III - ESER SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI

 • Sözleşme İlişkisinin Tanımı
 • Sözleşme İlişkisinin Koşulları
 • Sözleşmenin Değiştirilmesi (Tâdili)
 • Sözleşmenin Tapu Siciline Şerhi
 • Sözleşme İlişkisinin Kanıtlanması

 

BÖLÜM IV - ESER SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇLARI VE İFA

 • Yüklenicinin Eser Meydana Getirme (İmal) Borcu
 • Yüklenicinin Eser Meydana Getirme Ana Borcuna Bağlı Yan Borçları
 • Yüklenicinin Ayıp Nedeniyle Sorumluluğu (Ayıba Karşı Tekeffül Borcu
 • İşsahibinin Bedel Borcu
 • Eksik İşler Ve Bedeli
 • Sözleşme Dışı Yapılan İşler 

BÖLÜM V - ESER SÖZLEŞMESİNDE DİRENİM (TEMERRÜT)

 • Alacaklı Direnimi
 • Borçlu Direnimi
 • Borçlu Direniminin Sonuçları
 • Fesih
 • Tasfiye
 • Olumsuz (Menfi) Zarar
 • Olumlu (Müspet) Zarar
 • Tazminat Karşılığı Fesih (Balinan Mâbelağ Tazminat)
 • Manevi Tazminat
 • Faiz ve Aşkın Zarar (Munzam Zarar)

BÖLÜM VI - ALACAĞIN DEVRİ VE SÖZLEŞMEDEN DÖNMENİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ

 • Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Alacağın Devri
 • İnşaat Sözleşmesinden Dönmenin Üçüncü Kişilere Etkisi
 • Feshin (İleriye Etkili) Kişisel Hakkı Devralmış Bulunan Üçüncü Kişilere Etkisi
 • Üçüncü Kişinin Borçlu Nâmına Tescil İsteme Hakkı

BÖLÜM VII - ESER SÖZLEŞMESİNDE KAZA VE SONUÇLARINDAN SORUMLULUK

 • Yüklenicinin Geçirdiği Kaza Ve Sonuçlarından Dolayı İşsahibinin Sorumluluğu
 • İşçilerin Geçirdiği Kaza Ve Sonuçlarından Dolayı İşsahibinin Sorumluluğu
 • İşçilerin Geçirdiği Kaza Ve Sonuçlarından Dolayı Yüklenicinin Sorumluluğu
 • Üçüncü Kişilere Verilen Zarardan Dolayı Yüklenicinin Sorumluluğu
 • İşçilerin Ve Diğer İfa Yardımcılarının İşsahibine Verdikleri Zarardan Dolayı Yüklenicinin Sorumluluğu
 • İşsahibinin Taşınmaz Maliki Olarak Sorumluluğu
 • Yapı (Bina) Malikinin Sorumluluğu

BÖLÜM VIII - ESER SÖZLEŞMESİNİN SONA ERME HÂLLERİ

 • Eser Sözleşmesinin Sona Erme Nedenleri

BÖLÜM IX - ESER SÖZLEŞMESİ UYUŞMAZLIKLARINDA YARGI YOLU, GÖREV VE YETKİ

BÖLÜM X – ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ VE Y. İŞL. GENEL ŞARTNAMESİ:

 • Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi Ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi
 • Teknik Şartname
 • Birim Fiyatlı Sözleşme / Götürü Bedelli Sözleşme
 • Yapım İşleri Genel Şartnamesi