Asıl Eğitim Şimdi Başlıyor...
Eğiticinin Eğitimi

Eğiticinin Eğitimi

Eğiticinin Eğitimi

Eğiticinin Eğitimi Nedir?

Eğitici iseniz ya da kariyer hedefinizde eğitici olmak varsa, eğiticilik becerilerinizi artırmak için katılmanız gereken programdır “Eğiticinin Eğitimi”.

Eğiticinin Eğitiminin Amacı :

Bu eğitim, eğiticinin ana rollerinden birisi olan değer yaratan, rekabet gücü kazandıran ve rekabetle mücadele edebilen güçlü kişilikler ortaya çıkarmayı amaçlar. Ayrıca katılımcılar, iletişim, beden dili, motivasyon, liderlik gibi bir eğiticinin sahip olup iyi kullanması gereken becerileri de edinebileceklerdir. Tüm bunları uygulayabilmeleri için eğitim ve öğrenmeyi hızlandırma, kolaylaştırma, farklılıkları belirleme ve etkili öğrenme yolarını bilip uygulayabilme yetilerini de eğiticilere kazandırmayı amaçlamaktadır. 

Eğitim Yeri : 

Eğitimin verileceği Atılım Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi; şehrin merkezi Kızılay’da olup, metro ve diğer toplu taşıma araçlarına yürüme mesafesindedir. (Akay Kavşağı No : 7)

Eğitim Tarihleri :

Katılımcı profiline göre (mesai saatleri dışında) eğitim takvimi belirlenecektir.

Nasıl Başvuru Yapabilirim ?

Programa, aşağıda bulunan kısımdan ön başvuru yapmanız gerekmektedir. Başvuru ile ilgili bir sorun yaşarsanız lütfen atusem@atilim.edu.tr ye mail atınız.

Belge ve Sınav :

Eğitime % 80 oranında katılım sağlanmak zorundadır. Eğitimin başarı ile tamamlayan kursiyerlere; Atılım Üniversitesi Rektörü onaylı resmi sertifika  verilecektir. 

 KONU İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

 1. Eğitim ve Öğrenme
 2. Yetişkin Eğitiminin Temelleri
 3. Öğrenme Tarzları
 4. Entelektüel Sermaye
 5. Yüksek Geri Dönüşlü Eğitim
 6. Sürekli Öğrenme
 7. Etkin Konuşma ve Konuşmacı
 8. Konuşma Türleri
 9. Uygulamalar

 KURUMLARDA EĞİTİM

 1. Kurumsal Eğitim
 2. Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi
 3. Eğitim Sürecinin Tasarımı
 4. Eğitim Yönetimi

 EĞİTİCİNİN NİTELİKLERİ

 1. Eğiticinin Rolü
 2. Eğiticinin Temel Görevi
 3. Eğiticinin Temel Yetkinlikleri

 EĞİTİMİN PLANLANMASI

 1. Eğitim Planının Hazırlanması
 2. Eğitim Salonunun Hazırlanması
 3. Eğitim İçin Gerekli Ekipmanlar
 4. Sunuş Araçları ve Görsel Malzemeler
 5. Sunum Materyallerini Hazırlamak
 6. Yansılarda Renklerin Doğru Kullanımı
 7. Uygulamalar

 EĞİTİMİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

 1. Giriş
 2. Topluluk Önünde Konuşma Korkusunu Yenmek
 3. Etkili İletişim Becerileri
 4. Sunuş Teknikleri
 5. Sunuşta Beden Dili
 6. Sesin Etkin Kullanılması
 7. Sözcük ve Cümlelerin Etkin Kullanılması
 8. Dikkat Çekmek ve İlgi Uyandırmak
 9. Sunuşu Yönetmek
 10. Sorular ve Cevaplar
 11. Tartışmaları Yönetmek
 12. Zor Katılımcılarla Başa Çıkmak
 13. Zamanı Yönetmek

 EĞİTİMİN İŞE TRANSFERİ

 1. Öğrenmenin Transferi
 2. Kişisel Transfer Planı

 EĞİTİM SONRASI DEĞERLENDİRME

 1. Eğitimin Değerlendirilmesi
 2. Eğitimin Kuruma Katkısının Değerlendirilmesi

UYGULAMA

Katılımcıların Örnek Sunumları ve Değerlendirme