Kariyerinde Atılım yap
Kooperatifçilik Eğitimi

Kooperatifçilik Eğitimi

Atılım Üniversitesi; Ticaret Bakanlığı tarafından "Kooperatifçilik Eğitimi" verme konusunda 20 Ocak 2023 tarihinde yetkilendirilmiştir.

14 Ocak 2022 tarihli resmi gazetete yayınlanan Kooperatifçilik Eğitim Yönetmeliği ile kooperatifçilere eğitim alma zorunluluğu getirilmiştir. Bu Yönetmelik, kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin alması gereken kooperatifçilik eğitimine ilişkin süreci kapsar.

Eğitim programı kooperatifçiliğe yönelik profesyonel bakış açısı geliştirmenizi sağlamayı, kooperatifçiliğe başlayacak veya profesyonel yöneticilik yapan kişilerin mesleki gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Yönetmeliğe Göre Üyeleri Eğitim Şartına Tabi Kooperatifler :

- Esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet, tarım satış, tarım kredi ve pancar ekicileri kooperatifleri,
- İnşaat ruhsatı alınmış ve ortak sayısı 50 veya daha fazla olan yapı, turizm geliştirme ve gayrimenkul işletme konularında faaliyet gösteren kooperatifler,
- Ortak sayısı 50 veya daha fazla olan taşıma konularında faaliyet gösteren kooperatifler,
- Faaliyet konusuna bakılmaksızın 20 milyon Türk lirası ve üstü net satış hasılatı olan kooperatifler,
- Faaliyet konusuna bakılmaksızın 1.000 ve daha fazla ortağı bulunan kooperatifler.

Eğitime Kimler Katılabilir ?

 • Kooperatif yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri,
 • Kooperatif müdürleri, kooperatif çalışanları, ortakları,
 • Kooperatifçilikle ilgili işlerde çalışan kamu görevlileri,
 • Hukukçular,
 • Muhasebeciler,
 • Kooperatifçiliğe merak duyan 18 yaşından büyük herkes programa katılarak eğitim alabilir.

Eğitim Tarihleri :

Açılacak eğitimlerimiz için aşağıdaki link üzerinden ön başvuru yaptığınız takdirde, ön kaydınız tamamlanacak ve açılacak ilk eğitimin tarihleri belirlendikten sonra SMS ve E-POSTA ile bilgilendirileceksiniz. 

Eğitim Süresi :

Eğitim, 30 ders saati temel konular ve 10 ders saati destekleyici konuları kapsamdakta, her bir ders saati 50 dakikadan oluşmaktadır.

Eğitim Yöntemi :

Eğitim, uzaktan eğitim modeli ile "Zoom" platformu üzerinden çevrimiçi Canlı Dersler şeklinde gerçekleşecektir. Yoklamalar, sistem üzerinden takip edilecek olup; eğitimde % 80 devam zorunluluğu olacaktır.

NOT : Grup olarak eğitim talebi gelmesi durumunda yüzyüze de yapılabilecektir.

Belgelendirme :

Eğitimi başarı ile tamamlayan kursiyerlere "Kooperatifçilik Eğitimi Katılım Belgesi" verilir.

Kooperatifçilik eğitimi katılım belgesinin geçerlilik süresi 8 yıldır. Bu sürenin sonunda kooperatiflerde üye olarak görev yapmak isteyenlerin 9 ay içerisinde Bakanlık tarafından belirlenecek konularda 10 saatten az olmamak üzere yenileme eğitimi alarak katılım belgelerini yenilemeleri şarttır. Yenileme eğitimi sonucunda alınan katılım belgelerinin süresi de 8 yıldır.

 • Kooperatifçilik kavramı ve önemi (2 saat)
 • Kooperatiflerin kuruluş ve anasözleşme değişiklik işlemleri (2 saat)
 • Kooperatiflerde ortaklık sıfatının kazanılması ve kaybedilmesi (2 saat)
 • Ortakların hakları ve ödevleri (4 saat)
 • Kooperatif genel kurulu (3 saat)
 • Kooperatif yönetim kurulu-denetim kurulu (4 saat)
 • Kooperatiflerin üst örgütlenmesi (2 saat)
 • Kooperatiflerde dağılma ve tasfiye (2 saat)
 • Kooperatiflerde belge düzeni ve vergilendirme (3 saat)
 • Kooperatiflerde muhasebe (4 saat)
 • Kooperatiflerde kurumsal yönetim (2 saat)
 • Destekleyici Konular; (10 saat)
  • Kooperatiflerde girişimcilik (2 saat)
  • Kooperatiflerde pazarlama (3 saat)
  • E-ticaret (3 saat)
  • İnsan kaynakları yönetimi ve etik kurallar (2 saat)
 • Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU,
 • Prof.Dr. Mehmet BAŞ,
 • Dr.Öğr.Üy. Serdar HIZIR,
 • Dr.Öğr.Üy. Zeki YANIK,
 • Dr.Öğr.Gör. Burcu TOSUN,
 • Bağ.Den. Üner YILDIRIM.