Asıl Eğitim Şimdi Başlıyor...
Oyun Terapisi Uygulayıcı Sertifika Programı

Oyun Terapisi Uygulayıcı Sertifika Programı

Eğitim ve Amacı:

Oyun terapi eğitiminin amacı çocuklar ile çalışan uzmanlara oyun terapi tekniklerini kazandırmaktır. Oyun terapisi - sanat terapi tekniklerinden biridir ve özellikle çocuklar ile çalışmada en etkili terapi tekniği olarak kabul edilir. Oyun terapisinde çocuklar ile iletişim kurmada ve onların yaşadığı zorlulara yarım etmede oyunlar ve oyuncaklar kullanılır.

Çocuklar, yeni bilgi ve becerileri oyun yolu ile daha kolay öğrenebilmektedirler. Ayrıca psikolojik ve davranım bozuklukları olan çocuklar, oyun yolu ile tedavi edildiğinde baskı ve kaygı yaşamadan probleminin üstesinden gelebilmektedirler. Çocuklar, herhangi bir sebepten dolayı içe atılan “gerilim kalıntılarını”, oyun yolu ile daha kolay dışa vurabilirler. Çocuklar stres ve travma yaşatan yaşam deneyimlerini oyun aracılığıyla yeniden canlandırarak, onlarla baş etmeyi öğrenebilirler.

Eğitimin Katılımcıya Kazandırdıkları:

Oyun çeşitlerini tanıma, çocukların gelişim dönemlerine özgü oyunları ayırt edebilme ve çocukların oynadıkları oyunu gözlemleyerek oyun analizi yapabilme, çocukların oynadıkları oyunlardan yola çıkarak çocuğun karakteristik özelliği başta olmak üzere gelişim alanlarını tespit edebilme, oyun yolu ile çocukları değerlendirebilme, çocuğun problemine göre oyun geliştirebilme ve oyun terapi seans programı hazırlayabilme.

Eğitimine Kimler Katılabilir?

 • Psikiyatrlar,
 • Psikologlar,
 • Psikolojik Danışma ve Rehberlik mezunları (PDR),
 • Sosyal Hizmet Bölümü mezunları,
 • (Örgün) Aile Danışmanlığı Sertifikasına sahip olan kişiler,
 • Yukarıda belirtilen alanlarda ki son sınıf lisans öğrencileri, 
 • Belirtilen alanlar dışında, çocuk üzerine çalışan kişiler; mülakat ile ve çalışmalarını belgelendirmek kaydıyla programa kabul edilecektir. 

Eğitim Süresi:

48 saat (32 saat teorik + 16 saat süpervizyon)

Eğitim Başlangıç Tarihi:

6 Mart 2021

Belgelendirme

Eğitime % 70 oranında katılım sağlanmak zorundadır. Eğitimin başarı ile tamamlayan kursiyerlere; Atılım Üniversitesi Rektörü onaylı başarı sertifikası verilecektir. 

I. MODÜL :

 • Oyun nedir?
 • Çocuğun yaşamında oyunun önemi
 • Oyunun, psikomotor, Psiko-sosyal ve duygusal İşlevi
 • Çalışma alanlarına göre oyun sınıflaması
 • Oyun çeşitleri
 • Oyun terapisi nedir?
 • Çocuk Merkezli Oyun Terapisi nedir?
 • ÇMOT temel felsefesi ve ilkeleri
 • ÇMOT kuramsal boyutu
 • Oyun terapisinde yansıtma süreci ve örnek uygulamalar
 • Oyun terapisi sürecinde aile ile işbirliği ve danışmanlık görüşmeleri
 • Çocuğa oyun terapisini anlatmak
 • Oyun terapisinde formülasyon
 • Oyun terapisi sürecinde metafor kullanımı
 • Oyun ve drama sanatı
 • Oyun Ritüelleri
 • Oyun terapisi odası nasıl olmalıdır?
 • Oyun Terapisinde Oyuncakların Kullanımı
 • Oyuncakların sembolik anlamları.
 • Oyun terapisinde terapist ve çocuğun rolleri
 • Oyun terapistinin özellikleri
 • Oyun Terapisinde ilk görüşme ve sorun alanlarının belirlenmesi
 • Oyun Terapisinde seansların yapılandırılması ve aşamaları

II. MODÜL : 

 • Bilişsel ve Davranışçı Oyun Terapisi
 • Filial Terapi
 • Oyun terapisi ve aile işbirliği
 • Oyun terapisi sürecinde ebeveyn danışmanlığı
 • Bütüncül yaklaşımla oyun terapisi uygulamaları
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda oyun terapisi uygulaması
 • Korku, kaygı, öz değer sorunlarında oyun terapisi kullanımı
 • Çocuklarda görülen uyum ve davranış bozukluklarında oyun terapisi etkisi ve kullanımı
 • Bilişsel Davranışçı Oyun terapisinde kullanılan teknikler ve örnek uygulamalar
 • Vaka paylaşımı ve örnek uygulamalar

III. MODÜL :

 • Süpervizyon