Asıl Eğitim Şimdi Başlıyor...
Pozitif Psikoterapi Temel Eğitimi

Pozitif Psikoterapi Temel Eğitimi

WIESBADEN DÜNYA POZİTİF PSİKOTERAPİ DERNEĞİ onaylı

POZİTİF PSİKOTERAPİ TEMEL EĞİTİMİ

İTİBARI

 • 1968 yılından beri Prof. Nossrat Peseschkian ve arkadaşları tarafından geliştirilmektedir.

 • Etkisi Kanıtlanmıştır :“Pozitif Psikoterapi Geçerlilik Çalışması”1997 yılında Tıp alanında Almanya’daki en prestijli kalite ödülü olan Richard Martin Ödülünü alarak tanınmıştır. Diğer terapi yöntemlerinden sadece BDT aynı düzeyde bir geçerlilik çalışması sunmuştur.
 • Avrupa onaylıdır :  1998 yılında Avrupa Psikoterapi Birliği (EAP) tarafından resmen tanınmıştır.
 • Dünyaca kabul görmüştür : Pozitif Psikoterapi 80’den fazla ülkede uygulanmaktadır. 26 kitabı 24 farklı dilde yayınlanmıştır.

POZİTİF GERÇEK OLAN DEMEKTİR

Pozitif kavramı Latince “positum veya positivus”deyiminden türetilmiş ; gerçek, fiili, verilmiş, realite, somut  anlamındadır.

Bu kavram;

 1. İçsel çatışmayı çözebilmek için semptomun ne işe yaradığını keşfetmeleri
 2. İşe yarayan bir çözüm bulabilmesi için Danışanın kapasitelerinin psikodinamik olarak harekete geçirmeleri için Pozitif Psikoterapi yaklaşımı ve Pozitif Psikoterapistlerin odağını yansıtmaktadır.

TANIM

Pozitif Psikoterapi , insancıl bakış açısı ve transkültürel yaklaşımı ile psikodinamik kaynaklı, çatışma-odaklı bir teori ve yöntemdir.

Bu tıbbi, insancıl ve  kültürlerarası psikoterapi modeli psiko-somatik, bilişsel, davranışsal ve psikodinamik yaklaşımları bütünleştirmiştir.

YENİLİKLER

 1. Bütünleşmepsikodinamik, insancıl ve davranışsal yaklaşımlar
 2. Operasyonelleştirme sunduğu yeni ve kolay uygulanabilir bir takım modeller teşhis ve tedavi sürecine sağlam bir yapı oluşturarak psikodinamik süreç işletilmektir.   
 3. Birincil ve ikincil becerilerdanışana ümit verecek kapıların açılmasını sağlayan yeni bir terim olmasının yanısıra teşhis ve terapiye de yeni bir perspektif kazandırmıştır.

      4. Beş evreli etkili psikodinamik teşhis ve müdahale süreci. 

          A. Gözlem,

          B. Envanter-çatışmalar, kopyalanmış stratejiler, değerler, yaşam dengesi,

          C. Durumsal cesaretlendirme- etkili kapasiteler ve yapıcı yoğunluk, 

          D. Sözelleştirme – içsel çatışmalar ve alternatif çözümler,

          E. Amaçların genişletilmesi – yeni deneyimleri kullanmak üzerine odaklı.

 1. Kendi kendine yardımPozitif psikoterapi kişiye çatışmaların ve semptomların fonksiyonunu keşfetmesini sağlayarak onları teşhis damgasının yarattığı umutsuzluktan kurtarır. Danışanı aktif bir şekilde arama ve deneme konusunda cesaretlenirir. Böylece, kişi kendinin olduğu kadar çevresinin de terapisti olur.
 2. Yaşam dengesi modeli (beden, ilişki, performans/başarı ve hayaller)
 3. Dört ilişki tipi (kendinle, partnerle, gruplarla, ideallerle)

Bu eğitimin amacı, Pozitif Psikoterapinin temel kavram ve tekniklerini vermektir. Temel Eğitim Programı toplam 200 saatten oluşmaktadır. Program;

 • 120 saatlik kısmı teorik ve metodolojik interaktif çalışma
 • 30 saatlik kısmı kendini-keşif grup çalışmalarını (akran intervizyonu) içerir.

Eğitim modülleri arasındaki dönemlerde katılımcılardan kendi aralarında intervizyon olarak gerçekleştirmeleri beklenen yapılandırılmış, 3 saatlik 10 ayrı oturum gerçekleştirmeleri beklenmektedir.

 • 40 saatlik literatür, kitap okuma ve proje çalışması,
 • 10 saatlik yazılı ve sözlü sınav uygulaması vardır.
 • Altı ayrı modül şeklinde (Cumartesi-Pazar) yoğunlaştırılmış ve örgün eğitim şeklinde verilecek olup,
 • Program; 8 ayda tamamlanacaktır.

Eğitmenler; Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği tarafından uluslararası düzeyde eğitim verme konusunda yetkilendirilmiştir.  (http://positum.org/training/trainers/)

1 gün için eğitim 10 akademik saatten oluşur ve %80 devam zorunluluğu vardır.

Kimler Katılabilir: 

Üniversitelerin Psikoloji, Tıp (Psikiyatri, Çocuk Psikiyatrisi, Psikiyatri Hemşireliği), Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyal Hizmetler, Çocuk Gelişimi bölümlerinden lisans mezunu olmak ve/veya bu alanlarda lisans 4.sınıf öğrencisi olmak veya lisansüstü eğitim yapıyor olmak. 450 saat ve üzeri Aile Danışmanlığı Sertifika Programı'nı başarı ile tamamlayan Sosyoloji ve/veya Hemşirelik mezunu olanlarda eğitime katılabilir.

Kontenjan: 

Kontenjan sınırlıdır. Kayıt için ödeme sırası dikkate alınacaktır. 

Eğitim yeri :

Atılım Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi - Esat Caddesi No:7 Kızılay – Ankara / Türkiye

Eğitim Tarihleri:

I. Modül : 11 - 12 Nisan 2020

II. Modül : 30 - 31 Mayıs 2020

III. Modül : 13 - 14 Haziran 2020

IV. Modül : 12 - 13 Eylül 2020

V. Modül : 17 - 18 Ekim 2020

VI. Modül : 21 - 22 Kasım 2020

VII. Modül : SINAV + SELF DISCOVERY : 5 - 6 Aralık 2020

Her bir modülün % 80’ine devam zorunludur. 

Sertifikasyon: Eğitimi başarılı ile bitiren katılımcılar; Atılım Üniversitesi Rektörü onaylı ‘’Pozitif Psikoterapi Temel Eğitimi Sertifikası’’ alırlar. 

Ayrıca; temel eğitimi ve gerekli çalışmaları başarı ile bitiren kişiler Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği tarafından “Pozitif Psikoterapi Temel Danışmanı” (Basic Consultant of Positive Pscyhotherapy) sertifikasını almaya hak kazanırlar.

Pozitif Psikoterapi Temel Danışmanı (Basic Consultant of Positive Psychotherapy) sertifikasını alabilmek için:

 • Psikoloji, psikiyatri, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyal hizmetler, çocuk gelişimi alanında en az lisans derecesine sahip olmak ya da bu alanlarda 4. sınıf öğrencisi olmak. 450 saat ve üzeri Aile Danışmanlığı Sertifika Programı'nı başarı ile tamamlayan Sosyoloji veya Hemşirelik Bölümlerinden lisans seviyesinde mezunu olmak,
 • Eğitim sonu sözlü sınavında başarılı olmak,
 • World Association For Positive Psychotherapy tarafından gönderilecek sertifikanın ücretini ödemek gerekmektedir.

Verilecek eğitim, The European Association for Psychotherapy (EAP) tarafından akredite edildiğinden dolayı eğitim saatleriniz “Avrupa Psikoterapi Sertifikası” (European Certificate For Psychotherapy) alabilmek için oluşturacağınız başvuru dosyasına eklenebilmektedir. Böylece Avrupa Psikoterapi Sertifikası (European Certificate of Psychotherapy) alma sürecinde ilk adımınızı atmış olacaksınız.

(Not: temel eğitim sonrasında ileri düzey eğitimle pozitif psikoterapist sertifikası almaya hak kazanmak isteyen kişiler, 10 modülden oluşan teorik ve uygulamalı toplam 810 saatlik master eğitimi ile pozitif psikoterapi eğitimine devam edebilir)

Pozitif Psikoterapi Temel Eğitimi Modül Konuları

I. Modül: Pozitif Psikoterapinin Sunumu (11-12 Nisan 2020)

 • Pozitif Psikoterapi: tanımı, tarihçesi, organizasyon, etkinliği, eğitim modeli
 • Pozitif Psikoterapinin üç temel ilkesi
 • İnsanın pozitif kavramsallaştırılması ‘positum’ kavramı
 • Gelişim potansiyelleri olarak temel yetenekler.
 • Denge Modeli: Yaşamın 4 boyutu
 • Çatışma reaksiyonunun 4 alanı
 • Terapinin 5 aşaması ve kendi kendine yardım
 • Pozitif Psikoterapiye pratik ve kendi deneyimlerimiz üzerinden başlamak

II. Modül: Pozitif Çatışma Çözümü (30-31 Mayıs 2020)

 • PPT’nin gelişim teorisi
 • Gerçek çatışma ve gerçek yetenekler.
 • Çatışma reaksiyonunun 4 alanı ve çözüm, savunma mekanizmaları
 • İkincil ve birincil yetenekler.
 • Mikrotravma kavramı ve çatışmanın içeriği. Farklılaşma Analiz Envanteri
 • Geçmiş yaşantılar üzerinde dörtlü model boyutu.
 • Geçmiş yaşantılar üzerinde gerçek yeteneklerin gelişimi
 • Geçmiş, şimdi ve gelecek modelleri
 • Çatışma çözümünün 5 aşaması

III. Modül: Anahtar Çatışma ve Terapist-danışan ilişkisi (13-14 Haziran 2020)

 • Gerçek Çatışma: Çatışmaya tepki verebilme yeteneği
 • Anahtar Çatışma: reaksiyon modunun regülâtörü
 • Anahtar çatışmayı beş basamakta ele alma
 • Etkileşim basamakları
 • İlişkinin ve sorumluluğu 4 boyutu.
 • Makro travmalar ve 4 reaksiyon alanı üzerine etkileri
 • Pozitif terapist-danışan ilişkisi
 • Tedavi ve konsültasyonun 5 aşaması
 • Terapi seansında 5 aşamanın gösterilmesi
 • Grup çalışması içinde deneyimleme

IV. Modül: Psikoterapide Transkültürel yaklaşım (12-13 Eylül 2020)

 • Çok kültürlü bir dünyada yaşamanın zorlukları ve yararları.
 • Terapötik ilişkide kültürel değerlerin etkisi
 • Pozitif Psikoterapide hikâyelerin, atasözlerinin ve fıkraların kullanımı: fonksiyonlar, kaynaklar, yapı ve pratik uyarlamalar.
 • Aile kültürü, kavramlar ve gelenekler. Kavramlar ve ilişkilerimiz üzerine kültürel değerlerin etkisi. Gelenekler ve yanlış anlamalar.
 • Psikodinamik hipotez olarak çatışmanın ve bozukluğun pozitif yorumlanması

V. Modül: Pozitif Psikoterapinin Aile Terapisinde Uygulanması (17-18 Ekim 2020)

 • Pozitif Aile Terapisi: Aile terapisinde araçlar, aile terapisinde terapistin rolü.
 • PPT’de ilk görüşmenin 5 aşaması
 • Terapi veya danışmanlığın 5 aşaması
 • Seansın 5 aşaması
 • Kendi kendine yardım ve eğitimde 5 aşama

VI. Modül: Pozitif Psikoterapide Psikosomatik Hastalıklara Yaklaşım (21-22 Kasım 2020)

 • Pozitif Psikoterapide tedavi yaklaşımları
 • Çatışmalara reaksiyon kapasitesi olarak hastalık ve bozuklukların pozitif fonksiyonu
 • Pozitif psikoterapi bağlamında psikosomatik hastalıkların ele alınması
 • Psikosomatik hastalıklarda yeteneklerin incelenmesi
 • Psikosomatik hastalıklarda çatışmalar
 • Pozitif psikoterapi bağlamında psikosomatik hastalıkların tedavisi

 

VII. Modül : Self Discovery ve Sözlü Sınav (5-6 Aralık 2020)

 

Eğitim Ücreti:

Her bir Modül için eğitim ücreti 1.000 TL'dir.

Toplam Eğitim Ücreti 7.000 TL'dir. (Sadece eğitim ücretinin tamamının tek seferde ödenmesi durumunda Bonus ve Maksimum Özellikli Kredi Kartlarına 6 taksit imkanı sunulmaktadır.)

3 kişilik gruplar için %10, 5 kişi ve üzeri gruplar için % 20 indirim uygulanmaktadır.

Atılım Üniversitesi personeline, Atılım Üniversitesi Mezunları Derneği Üyelerine ve Atılım Üniversitesi öğrencilerine % 20 indirim yapılabilecektir. Atılım Üniversitesi (Akademik-İdari) personeli;  1. derece yakınlarına (eş - çocuk – anne – baba – kardeş)  %15 indirim uygulanır.