Asıl Eğitim Şimdi Başlıyor...
Pozitif Psikoterapi Temel Eğitimi

Pozitif Psikoterapi Temel Eğitimi

WIESBADEN DÜNYA POZİTİF PSİKOTERAPİ DERNEĞİ onaylı

POZİTİF PSİKOTERAPİ TEMEL EĞİTİMİ

İTİBARI

 • 1968 yılından beri Prof. Nossrat Peseschkian ve arkadaşları tarafından geliştirilmektedir.

 • Etkisi Kanıtlanmıştır :“Pozitif Psikoterapi Geçerlilik Çalışması”1997 yılında Tıp alanında Almanya’daki en prestijli kalite ödülü olan Richard Martin Ödülünü alarak tanınmıştır. Diğer terapi yöntemlerinden sadece BDT aynı düzeyde bir geçerlilik çalışması sunmuştur.
 • Avrupa onaylıdır :  1998 yılında Avrupa Psikoterapi Birliği (EAP) tarafından resmen tanınmıştır.
 • Dünyaca kabul görmüştür : Pozitif Psikoterapi 80’den fazla ülkede uygulanmaktadır. 26 kitabı 24 farklı dilde yayınlanmıştır.

POZİTİF GERÇEK OLAN DEMEKTİR

Pozitif kavramı Latince “positum veya positivus”deyiminden türetilmiş ; gerçek, fiili, verilmiş, realite, somut  anlamındadır.

Bu kavram;

 1. İçsel çatışmayı çözebilmek için semptomun ne işe yaradığını keşfetmeleri
 2. İşe yarayan bir çözüm bulabilmesi için Danışanın kapasitelerinin psikodinamik olarak harekete geçirmeleri için Pozitif Psikoterapi yaklaşımı ve Pozitif Psikoterapistlerin odağını yansıtmaktadır.

TANIM

Pozitif Psikoterapi , insancıl bakış açısı ve transkültürel yaklaşımı ile psikodinamik kaynaklı, çatışma-odaklı bir teori ve yöntemdir.

Bu tıbbi, insancıl ve  kültürlerarası psikoterapi modeli psiko-somatik, bilişsel, davranışsal ve psikodinamik yaklaşımları bütünleştirmiştir.

YENİLİKLER

 1. Bütünleşmepsikodinamik, insancıl ve davranışsal yaklaşımlar
 2. Operasyonelleştirme sunduğu yeni ve kolay uygulanabilir bir takım modeller teşhis ve tedavi sürecine sağlam bir yapı oluşturarak psikodinamik süreç işletilmektir.   
 3. Birincil ve ikincil becerilerdanışana ümit verecek kapıların açılmasını sağlayan yeni bir terim olmasının yanısıra teşhis ve terapiye de yeni bir perspektif kazandırmıştır.

      4. Beş evreli etkili psikodinamik teşhis ve müdahale süreci. 

          A. Gözlem,

          B. Envanter-çatışmalar, kopyalanmış stratejiler, değerler, yaşam dengesi,

          C. Durumsal cesaretlendirme- etkili kapasiteler ve yapıcı yoğunluk, 

          D. Sözelleştirme – içsel çatışmalar ve alternatif çözümler,

          E. Amaçların genişletilmesi – yeni deneyimleri kullanmak üzerine odaklı.

 1. Kendi kendine yardımPozitif psikoterapi kişiye çatışmaların ve semptomların fonksiyonunu keşfetmesini sağlayarak onları teşhis damgasının yarattığı umutsuzluktan kurtarır. Danışanı aktif bir şekilde arama ve deneme konusunda cesaretlenirir. Böylece, kişi kendinin olduğu kadar çevresinin de terapisti olur.
 2. Yaşam dengesi modeli (beden, ilişki, performans/başarı ve hayaller)
 3. Dört ilişki tipi (kendinle, partnerle, gruplarla, ideallerle)

Bu eğitimin amacı, Pozitif Psikoterapinin temel kavram ve tekniklerini vermektir. Temel Eğitim Programı toplam 200 saatten oluşmaktadır. Program;

 • 120 saatlik kısmı teorik ve metodolojik interaktif çalışma
 • 30 saatlik kısmı kendini-keşif grup çalışmalarını (akran intervizyonu) içerir.

Eğitim modülleri arasındaki dönemlerde katılımcılardan kendi aralarında intervizyon olarak gerçekleştirmeleri beklenen yapılandırılmış, 3 saatlik 10 ayrı oturum gerçekleştirmeleri beklenmektedir.

 • 40 saatlik literatür, kitap okuma ve proje çalışması,
 • 10 saatlik yazılı ve sözlü sınav uygulaması vardır.
 • Altı ayrı modül şeklinde (Cumartesi-Pazar) yoğunlaştırılmış ve örgün eğitim şeklinde verilecek olup,
 • Program; 8 ayda tamamlanacaktır.

Eğitmenler; Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği tarafından uluslararası düzeyde eğitim verme konusunda yetkilendirilmiştir.  (http://positum.org/training/trainers/)

1 gün için eğitim 10 akademik saatten oluşur ve %80 devam zorunluluğu vardır.

Kimler Katılabilir: 

Üniversitelerin Psikoloji, Tıp (Psikiyatri, Çocuk Psikiyatrisi, Psikiyatri Hemşireliği), Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyal Hizmetler, Çocuk Gelişimi bölümlerinden lisans mezunu olmak ve/veya bu alanlarda lisans 4.sınıf öğrencisi olmak veya lisansüstü eğitim yapıyor olmak. 450 saat ve üzeri Aile Danışmanlığı Sertifika Programı'nı başarı ile tamamlayan Sosyoloji ve/veya Hemşirelik mezunu olanlarda eğitime katılabilir.

Kontenjan: Eğitimde katılımcı sayısı 24 kişi ile sınırlandırılmıştır. Kayıt için ön kayıt ödeme sırası dikkate alınacaktır. 

Eğitim yeri : Atılım Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi - Esat Caddesi No:7 Kızılay – Ankara / Türkiye

Eğitim Tarihleri:  Cumartesi-Pazar Günleri 09:30-18:30 saatleri arasında her gün 10 akademik saat olacak şekilde yapılacaktır. Eğitimin % 80’ine devam zorunludur. Bazı modüllerde İngilizceden ardıl çeviri yapılacaktır.

Eğitim Ücreti:

4.500 TL (KDV Dahil) . Bu eğitim için öncelikle kesin kayıt ücreti olarak 500 TL ödeme yapılmakta, diğer taksitler eğitimin devam ettiği aylarda (4 ay - eşit şekilde) tahsil edilmektedir.

5 kişi ve üzeri gruplar için % 20 indirim uygulanmaktadır.

Atılım Üniversitesi personeline, Atılım Üniversitesi Mezunları Derneği Üyelerine ve Atılım Üniversitesi öğrencilerine % 20 indirim yapılabilecektir. Atılım Üniversitesi (Akademik-İdari) personeli;  1. derece yakınlarına (eş - çocuk – anne – baba – kardeş)  %15 indirim uygulanır. 

Katılımcının ödemeyi gerçekleştirmesi ve eğitime kaydını yapması sonrasında muhtelif nedenlerle kaydını iptal ettirmek istemesi durumunda, eğitim başlama tarihinden 7 iş günü öncesine kadar eğitim ücretinin tamamı iade edilecektir. Eğitime 7 iş günü kala (ve aşağısında) eğitim ücretinin %50'si kesilerek ücret iadesi yapılacaktır. Eğitim başladıktan sonra ise yapılacak kayıt iptallerinde (aşağıda ki durumlar hariç olmak üzere) ücret iadesi yapılmayacak ve katılımcı eğitimden ayrılsa dahi, kalan taksitleri ödeyecektir. Katılımcı bu şartı peşinen kabul ettiğini gayrikabili rücu beyan ve taahhüt eder.

Sertifikasyon: Eğitimi başarılı ile bitiren katılımcılar; Atılım Üniversitesi Rektörü onaylı ‘’Pozitif Psikoterapi Temel Eğitimi Sertifikası’’ alırlar. 

Ayrıca; temel eğitimi ve gerekli çalışmaları başarı ile bitiren kişiler Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği tarafından “Pozitif Psikoterapi Temel Danışmanı” (Basic Consultant of Positive Pscyhotherapy) sertifikasını almaya hak kazanırlar.

Pozitif Psikoterapi Temel Danışmanı (Basic Consultant of Positive Psychotherapy) sertifikasını alabilmek için:

 • Psikoloji, psikiyatri, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyal hizmetler, çocuk gelişimi alanında en az lisans derecesine sahip olmak ya da bu alanlarda 4. sınıf öğrencisi olmak. 450 saat ve üzeri Aile Danışmanlığı Sertifika Programı'nı başarı ile tamamlayan Sosyoloji veya Hemşirelik Bölümlerinden lisans seviyesinde mezunu olmak,
 • Eğitim sonu sözlü sınavında başarılı olmak,
 • World Association For Positive Psychotherapy tarafından gönderilecek sertifikanın ücretini ödemek gerekmektedir.

Verilecek eğitim, The European Association for Psychotherapy (EAP) tarafından akredite edildiğinden dolayı eğitim saatleriniz “Avrupa Psikoterapi Sertifikası” (European Certificate For Psychotherapy) alabilmek için oluşturacağınız başvuru dosyasına eklenebilmektedir. Böylece Avrupa Psikoterapi Sertifikası (European Certificate of Psychotherapy) alma sürecinde ilk adımınızı atmış olacaksınız.

(Not: temel eğitim sonrasında ileri düzey eğitimle pozitif psikoterapist sertifikası almaya hak kazanmak isteyen kişiler, 10 modülden oluşan teorik ve uygulamalı toplam 810 saatlik master eğitimi ile pozitif psikoterapi eğitimine devam edebilir)

 

 

DENGE

28-29 Nisan 2018 ( 1. MODÜL )

 1. Pozitif Psikoterapi ve Psikodinamik yaklaşımına giriş
 2. Pozitif Psikoterapinin temelindeki 3 prensip
 3. Yaşam dengesi
 4. Temel ihtiyaçlar ve motivasyonlar
 5. Başaçıkma tepkilerinde denge

 

 

PSİKODİNAMİK

26-27 Mayıs 2018 ( 2. MODÜL )

 1. Güncel Çatışma & İkincil Beceriler
 2. Anahtar Çatışma & Dürtü Kontrolü
 3. Temel ve İçsel Çatışmaların Psikodinamiği
 4. Erken dönem yaşantılarındaki 4’lü model boyutları, ilişkiler ve sorumluluk

 

 

UMUT

23-24 Haziran 2018 ( 3. MODÜL )

 1. Temel ihtiyaçları karşılama/sürdürme becerisi olarak Çatışmalar & Semptomlar
 2. Birincil Beceriler
 3. Pozitif Psikodinamik müdahaleler
 4. Hikaye, mizah ve metaforların kullanımı

 

 

DANIŞMANLIK

1-2 Eylül 2018 ( 4. MODÜL )

 1. Gözlem: pozitif tutum
 2. Envanter: sorgulama & anlama
 3. Durumsal cesaretlendirme (uyarım & teşvik)
 4. Sözelleştirme: çözüm yolları & kararlar
 5. Amaçları genişletme & esnek uygulamalar

 

 

TERAPİ

     6-7 Ekim 2018 ( 5. MODÜL )

 1. Tanı ve tedavi planının 3 düzeyi
 2. Psikodinamiğin 3 aşaması
 3. Psikodinamik müdahale yöntemleri
 4. Beceri eğitimi 

 

 

UYGULAMA

17-18 Kasım 2018 ( 6. MODÜL )

 1. Mikro & makro travmalarda stres
 2. Dirençleri yönetmek
 3. İlişkilerle çalışmada Pozitif Psikoterapi
 4. Pozitif Psikodinamik Koçluk

Canip Baran / Psikolog-Psikoterapist-Aile Danışmanı

 • TED Ankara Koleji -1979
 • ODTÜ Psikoloji – 1984
 • İş dünyasında 17 yıllık deneyim
 • WAPP (World Association of Positive Psychotherapy) Wiesbaden/Germany)
 • Positif Psikoterapi Master Eğitimi – 2014
 • Hasan Kalyoncu Üniversitesi Aile Danışmanlığı – 2014
 • WAPP (World Association of Positive Psychotherapy) Wiesbaden/Germany)
 • Pozitif Psikoterapi Temel Eğitmenliği – 2015
 • İlişki, Evlilik ve Aile Çatışmaları, İş ve Sosyal Hayat sorunları, Anksiyete ve Duygu durumu bozuklukları konularında danışanlarına Terapi desteği vermektedir.

Dr.Ivan Kirillov  / Psikiyatrist

* Eğitim:

- Vladivostok Medical Institute (MD, Psikiyatri),
- Cornell Üniversitesi Tıp Fakültesi (Psikiyatri, Saltsburg’da uluslararası dersler),
- St. Petersburg V.M. Bekhterev Psiko-nörolojik Araştırma Enstitüsü’nde PhD
- Grup ve Aile Terapisi Enstitüsü (NLP, Psikodrama),
- Wiesbaden Psikoterapi Akademisi (Pozitif Psikoterapi)

* Psikiyatrist ve psikoterapist olarak 18 yıllık klinik deneyim

* Pozitif Psikoterapi konusunda uluslararası eğitmen, süpervizör ve konuşmacı olarak 15 yıllık tecrübe (Rusya, ABD, İngiltere, Almanya, Avusturya, Fransa, Letonya, Litvanya, Romanya, Türkiye, Çin)

* 12 yıl WAPP (Wiesbaden Academy of Positive Psychotherapy) Yönetim Kurulu Üyeliği
* 12 yıl süresince Moskova Pozitif Psikoterapi Merkezi koordinatörlüğü
* 11 yıldır International Journal of Psychotherapy (IJP-Uluslararası Psikoterapi Dergisi) Yayın Kurulu Üyesi;
* Rusya, Almanya, Letonya, Romanya, İngiltere, Litvanya, Türkiye, Çin’de kurumsal eğitimler konusunda 17 yıllık tecrübe
* Üst düzey yöneticiler için 14 yıllık koçluk tecrübesi
* 11 yıl – ICAS Group (İngiltere) için Yetkili Çalışan Destek Programları tedarikçisi
* İş dünyasına danışmanlık konusunda 9 yıllık tecrübe