Kariyerinde Atılım yap...
Proje Yönetimi Sertifika Programı (PMI Uyumlu)

Proje Yönetimi Sertifika Programı (PMI Uyumlu)

PROJE YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI NEDİR ?

Proje yönetimi, projenin amaçlarına ulaşabilmesi amacıyla belirli bilgi, beceri, araç ve tekniklerin proje aktivitelerine uygulanmasıdır. Proje Yönetim Enstitüsü’nün (Project Management Institute) uzun dönemde elde ettiği bilgi birikiminin standarda dönüşmüş hali olan Proje Yönetimi Bilgi Kılavuzu’na (Project Management Body of Knowledge) göre projeler 5 aşamadan oluşur ve 10 bilgi alanı içerirler. Günümüzde firmalar projelerini profesyonel şekilde başlatma - planlama – yürütme - izleme&kontrol ve kapatma (initiate – planning – executing - monitoring&controlling - closing) aşamalarından geçirmeden arzu ettikleri noktalara ulaşamayacaklarını, planlaması sağlıklı yapılmayan ve doğru şekilde izlenmeyen projelerin ise kurumlarına finansal yük getirdiğini anlamışlardır. Dolayısıyla bunun önüne geçebilmenin yolunun projelerini uluslararası kabul görmüş standartlarda yönetmek olduğunu görmüşlerdir.

Bu eğitim, Proje Yönetim Enstitüsü’nün proje yönetim standardını takip ederek katılımcılara başlangıcından bitişine kadar bir projenin hangi aşamalardan geçtiğini ve nasıl yönetilmesi gerektiğini anlatır. Projelerin nasıl başlatılması gerektiğini, planlamanın nasıl yapılacağını, yürütme, izleme ve kontrol aşamalarının önemli noktalarını ve projelerin nasıl kapatılacağını detaylarıyla anlatır. Bununla beraber beyin fırtınası, delphi tekniği, nominal grup tekniği, kalitenin 7 temel aracı, risk matrisi, paydaş güç-etki analizi gibi projenizi yönetirken kullanacağınız onlarca araç/teknik ve en iyi uygulamalar hakkında bilgi verir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR :

 • Tüm meslek gruplarından hâlihazırda Proje Yöneticiliği unvanına sahip olanlar,
 • Projelerinin profesyonel şekilde yönetilmesini talep eden üst düzey yöneticiler ve sponsorlar,
 • Kariyerine Proje Yönetimi alanında devam etmek isteyen profesyoneller,
 • Üniversite öğrencileri.

BU PROGRAM NE KAZANDIRACAK?

Bu eğitim ile proje yönetiminin uluslararası standartlarda nasıl yapıldığını ve kullanılan araç ve teknikleri öğrenecek, ayrıca başlangıçtan bitiş aşamasına kadar takip edilmesi gereken süreçler hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

EĞİTİM SÜRESİ :

45 saat

EĞİTİM YÖNTEMİ :

Derslerin tamamı sanal sınıfımızda zoom üzerinden canlı dersler şeklinde yapılacak olup, her yerden katılım sağlayabilirsiniz.

BELGE  VE SINAV :

Eğitimin başarı ile tamamlayan kursiyerlere; e-Devlet'ten sorgulanabilen Atılım Üniversitesi Rektörü onaylı resmi sertifika verilecektir.

1. MODÜL

 • PROJE NEDİR?
 • PROJE YÖNETİMİ NEDİR?
 • PROJE YÖNETİMİ SÜREÇ GRUPLARI
 • PROJE, PROGRAM, PORTFÖY
 • PROJE YÖNETİM OFİSLERİ
 • ORGANİZASYONEL YAPILAR
 • PROJE VE ÜRÜN YAŞAM DÖNGÜSÜ
 • PROJE SEÇİM KRİTERLERİ
 • PROJE YÖNETİCİSİNİN ROLÜ

2.MODÜL

 • PROJE YÖNETİMİ BİLGİ ALANLARI

*   ENTEGRASYON YÖNETİMİ

 • PROJE BERATI
 • PROJE YÖNETİM PLANI VE ALT PLANLAR
 • PERFORMANS TEMEL ÇİZGİSİ
 • BİLGİNİN YÖNETİMİ
 • DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ
 • DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ EYLEM
 • DEĞİŞİKLİK KONTROL KURULU
 • PROJENİN KAPATILMASI

*   KAPSAM YÖNETİMİ

 • İŞ KIRILIM YAPISI
 • GEREKSİNİM BELİRLEME VE KAPSAM OLUŞTURMA
 • KAPSAM BİLDİRİMİ VE İŞ KIRILIM YAPISI SÖZLÜĞÜ
 • GRUP YARATICILIK TEKNİKLERİ
 • GRUP KARAR VERME TEKNİKLERİ
 • AYRIŞTIRMA

3.MODÜL

*   ZAMAN YÖNETİMİ

 • AKTİVİTELERİN TANIMLANMASI VE SIRALANMASI
 • ÖNCELİK ŞEMASI METODU
 • BAĞIMLILIK BELİRLEME
 • BAĞIMLILIK TÜRLERİ
 • AĞ ŞEMALARI
 • BEYİN FIRTINASI
 • ZİHİN HARİTALAMA
 • KAYNAK KIRILIM YAPISI
 • ÖRNEKSEL-PARAMETRİK-ÜÇ NOKTA TAHMİNİ
 • ZAMAN ÇİZELGESİ OLUŞTURMA
 • KRİTİK YOL
 • ZAMAN ÇİZELGESİ SIKIŞTIRMA YÖNTEMLERİ

*   MALİYET YÖNETİMİ

 • PLANLAMA VE TAHMİNLEME
 • YEDEK ANALİZİ
 • KALİTE MALİYETİ
 • BÜTÇENİN BELİRLENMESİ
 • MALİYETLERİN BİR ARAYA GETİRİLMESİ
 • BEKLENMEDİK DURUM VE YÖNETİM YEDEKLERİ
 • KAZANILMIŞ DEĞER ANALİZİ

4.MODÜL

*   KALİTE YÖNETİMİ

 • FAYDA MALİYET ANALİZİ
 • YEDİ TEMEL KALİTE ARACI
 • EK KALİTE PLANLAMA ARAÇLARI
 • KALİTE GÜVENCE VE KALİTE KONTROL
 • TETKİK YERİNE ÖNLEME
 • İSTATİSTİKSEL ÖRNEKLEME

*   KAYNAK YÖNETİMİ

 • ORGANİZASYON ŞEMALARI
 • SORUMLULUK ATAMA MATRİSİ
 • GÖREV TANIMLARI
 • KAYNAK TAKVİMLERİ VE KAYNAK HİSTOGRAMI
 • SANAL EKİPLER
 • PERSONEL ALIMI
 • EKİP KURMA
 • TUCKMAN MODELİ
 • ÇATIŞMA YÖNETİMİ

*   İLETİŞİM YÖNETİMİ

 • İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ VE MODELLERİ
 • İLETİŞİM TİPLERİ
 • TOPLANTILAR
 • İLETİŞİM KANALLARI
 • SORUN KAYDI

5. MODÜL

*   RİSK YÖNETİMİ

 • RİSKLERİN TANIMLANMASI
 • RİSK İSTAHI, RİSK TOLERANSI VE RİSK EŞİĞİ
 • OLASILIK ETKİ MATRİSİ
 • VARSAYIM VE SWOT ANALİZİ
 • KÖK NEDEN ANALİZİ
 • KONTROL LİSTESİ ANALİZİ
 • NİTEL VE NİCEL RİSK ANALİZİ
 • DUYARLILIK ANALİZ VE BEKLENEN PARASAL DEĞER
 • RİSK YANIT PLANLARININ HAZIRLANMASI
 • BEKLENMEDİK DURUM YANITI STRATEJİLERİ
 • FIRSAT YÖNETİMİ
 • RİSK TETİKLEYİCİ, İKİNCİL RİSK, ARTIK RİSK

*   TEDARİK YÖNETİMİ

 • YAP/SATIN AL ANALİZİ
 • SÖZLEŞME TÜRLERİ
 • KAYNAK SEÇİM KRİTERLERİ
 • TEKLİF DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ
 • TETKİKLER VE DENETİMLER
 • SÖZLEŞME İZLEME

*   PAYDAŞ YÖNETİMİ

 • PAYDAŞ ANALİZİ
 • GÜÇ-ETKİ ANALİZİ
 • ÖNEM MODELİ (SALIENCE MODEL)
 • PAYDAŞ KATILIM STRATEJİSİ
 • PAYDAŞ KATILIMININ YÖNETİLMESİ VE İZLENMESİ

 -------------------------------------

EĞİTİM ARA GÜNDEM MADDELERİ (BU MADDELER KONULAR İLERLEDİKÇE İŞLENECEKTİR)

 • YÜKSEK PERFORMANSLI EKİP OLUŞTURMA
 • BİR PROJEYE BAŞLAMA
 • İŞİN YAPILMASI
 • EKİBİN ROTASINDA TUTULMASI
 • İŞİN AKILDA TUTULMASI


Buraya tıklayarak ön başvuru yapabilirsiniz.
2300 TL (KDV Dahil)

Sepetinize eklendi.

Ödeme sayfasına git [X] Kapat
Hemen Başvur
Kontenjan henüz dolmadı.