Kariyerinde Atılım yap
Ticaret Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi

Ticaret Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri için dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması dava şartı haline getirilmiş olup, Arabuluculuk Daire Başkanlığınca, iş hukuku, ticaret hukuku ve tüketici hukuku, genel uzmanlık alanları olarak belirlenmiş, ayrıca banka ve finans hukuku, sigorta hukuku, inşaat hukuku, fikri ve sınai haklar hukuku, enerji hukuku ve spor hukukuna yönelik özel uzmanlık alanları oluşturulmuştur. Arabulucular iş hukuku, ticaret hukuku ve tüketici hukuku genel uzmanlık alanlarının herhangi biri veya tamamında eğitim alıp uzman arabulucu olabilecekleri gibi belirtilen üç genel uzmanlık alanı dışında özel uzmanlık alanlarından en fazla ikisinde de eğitim alarak uzman arabulucu olabileceklerdir. İş, ticaret veya tüketici hukukuna ilişkin bir uyuşmazlığın konusunun özel uzmanlık alanlarından herhangi birine girmemesi durumunda niteliğine göre iş hukuku, ticaret hukuku veya tüketici hukuku genel uzmanlık alanından arabulucular görevlendirilecektir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR ?

Ticaret hukukunda arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili teorik ve pratik bilgileri içeren arabuluculuk uzmanlık eğitimine sicile kayıtlı arabulucular katılabilir. 

EĞİTİM YÖNTEMİ ve YERİ

Eğitim, örgün/yüzyüze Atılım Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinde yapılacak; şehrin merkezi Kızılay’da olup, metro ve diğer toplu taşıma araçlarına yürüme mesafesindedir. (Akay Kavşağı No : 7)

EĞİTİM SÜRESİ 

74 saat (32 saat teori + 42 saat uygulama) UZUN SÜRELİ EĞİTİM

DERS DEVAM DURUMU 

Eğitime katılım sağlamak zorunludur. Eğitim panelinde derslere katılan adayların derslere devam durumu takip edilecek olup, derslerin 1/12’sine devam etmeyen kursiyerler belge alamayacaktır.