Kariyerinde Atılım yap
Uygulamalı Muhasebe Sertifika Programı

Uygulamalı Muhasebe Sertifika Programı

Eğitimin Amacı

Verilen eğitim sayesinde daha hızlı tecrübe edinme bu sayede mesleki alanda kariyer basamaklarında daha hızlı ilerleyebilme imkanı sunmaktadır.

Eğitimin Katılımcıya Kazandırdıkları

Üniversitelerin İşletme, İktisat, Maliye, Muhasebe Vb. bölümlerinden mezun olmuş kişilere Muhasebe mesleği üzerine deneyim kazandırmak, Temel Mali Tabloların Düzenlenmesi için gereken asgari bilginin oluşmasının sağlanması, Mali Müşavir olmak isteyen meslek adayları mesleğe giriş yapabilmek için gerekli asgari İş deneyimi eksikliğinden dolayı iş bulmakta zorlanabilmektedir. Eğitime katılanların özgüven kazandırılarak bir işletmenin resmi muhasebesini tutabilecek seviyeye gelebileceklerdir.

Edinilecek bilgiler ve eğitim sayesinde muhasebe mesleğinin özü, uygulama yöntemleri birebir eğitim ile verileceğinden muhasebe mesleği için gerekli asgari bilgiler bu eğitim sürecinde katılımcılara kazandırılacak olup, katılımcıların eğitim sonrasında çalışma hayatı içerisinde de karşılaşacakları problemler konusunda eğitmenlerimizden her zaman destek alabileceklerdir.

Ülkemizde birçok şirkette muhasebe ve finans birlikte düşünülen ve yönetilmeye çalışılan şirket içi departmanlardır. Birbirleri ile bağlantılıdırlar. Ama uygulama ve işleyiş bakımından farklı bakış açılarına sahip olunması gerekmektedir. Finansı iyi bilen muhasebe personeli ile hem firmalar, hem de finans kuruluşlarının temsilcileri çalışmayı tercih ederler. Krediler ve finansman eğitiminde bir mali müşavirin asgari olarak bilmesi gereken finansal kurallar, krediler ve işleyişleri hakkında uygulamalı olarak bilgi verilmektedir.

Eğitimin Hedef Kitlesi

Mali Müşavirlik ve Muhasebe mesleğine başlamayı planlayan meslek adayları,

İşletme, İktisat, Maliye, Muhasebe bölüm öğrenci ve mezunları.

Eğitimin Süresi

60 saat (teorik ve büro içi uygulama eğitimleri)

Eğitimin Ücreti 

Eğitim Ücreti 2.500 TL'dir. Bonus ve Maksimum özellikli kredi kartlarına 5 taksit imkanı sunulacaktır.

3 kişi ve üzeri gruplar için %10 indirim uygulanmaktadır.

Eğitim Yeri

Eğitimin verileceği Atılım Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi; şehrin merkezi Kızılay’da olup, metro ve diğer toplu taşıma araçlarına yürüme mesafesindedir. (Akay Kavşağı No : 7)

Belgelendirme

Eğitime % 70 katılım zorunlu olup, eğitim sonunda Atılım Üniversitesi Rektörü onaylı belge verilecektir.

  • Mali Müşavirlik ofisi ya da şirketler muhasebesine yönelik uygulamalı eğitim,
  • Tek düzen hesap planı ve yasal mevzuata uygun muhasebe kayıtlarının yapılması,
  • Muhasebe sisteminin işleyiş yöntemi,
  • Düzenlenmesi gereken yasal beyannamelerin hazırlanması ve E-Beyanname sistemi üzerinden bildirilmesi,
  • E-Dönüşüm (E-Fatura, E-Arşiv Fatura, E-Defter, E-İrsaliye, E-Serbest Meslek Makbuzu) uygulamalarının Muhasebe Sistemine getirdiği yeniliklerin anlatılması,
  • Yasal Ticari defterlerin mevzuata uygun olarak tutulması,
  • Mali tabloların düzenlenmesi ve yorumu,
  • SGK işyeri bildirgesi, işe giriş-çıkış bildirgeleri, Muhtasar ve Aylık prim ve hizmet bildirgesi E-Bildirge sistemi üzerinden bildirilmesi,
  • MERSİS Sistemi üzerinden Şirket Kuruluş ve Ticaret Sicil Tescil işlem süreçlerinin yürütülmesinin anlatılması,
  • Krediler ve finansman eğitimi, içinde finans kuruluşlarına mali tabloların doğru şekilde aktarılması ve anlatılabilmesi. İhtiyaç duyulan dış kaynakların vade, maliyet yapılarının doğru tespit edilmesi. Nakit ve Gayri nakit kredilerin içerikleri, kullanım yerleri ve şekilleri hakkında detay bilgiler verilmektedir.