Kariyerinde Atılım Yap!
Uzlaştırmacı Eğitimi

Uzlaştırmacı Eğitimi

Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi farkı ile

Atılım Üniversitesi; 05.08.2017 tarihli ve 30145 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği m.51 uyarınca “Uzlaştırmacı Eğitimi” alanında yetkilendirilmiştir.

Eğitim Kazanımı :

Bu eğitimi başarı ile bitiren katılımcılar, T.C. Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak sınava girme hakkı kazanır.

Kimler Katılabilir ?

Hukuk Fakültesi mezunlarının yanı sıra, üniversitelerin;

- Siyasal Bilgiler Fakültesi,

- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

- İktisat Fakültesi,

- İşletme Fakültesi mezunlarından; müfredatında aşağıda belirtilen hukuk derslerinden en az ikisini görmüş olanlar başvurabilecektir :

  • Anayasa Hukuku
  • Ceza Hukuku (Genel Hükümler)
  • Ceza Hukuku (Özel Hükümler)
  • Ceza Muhakemesi Hukuku
  • Hukuk Başlangıcı/Hukuka Giriş/Hukukun Temel Kavramları/Temel Hukuk
  • Ticaret Hukuku
  • İş Hukuku
  • Borçlar Hukuku

Eğitim Tarihi :

Açılacak eğitimlerimiz için aşağıdaki link üzerinden ön başvuru yaptığınız takdirde, açılacak ilk eğitime ön kaydınız tamamlanacak ve eğitim tarihleri hakkında SMS ve E-POSTA ile bilgilendirileceksiniz.

Eğitim Yeri:

Atılım Üniversitesi İncek Yerleşkesi

Diğer olanaklar :

Hafta sonları snack ikramlarımız ücretsiz olarak sunulacaktır.

Devam Zorunluluğu:

Eğitime katılanların, belgeye dayalı ve kabul edilen haklı bir mazeretleri olmadıkça uzlaştırmacı eğitimi süresince verilen ders ve çalışmalara katılımları zorunludur. Kabul edilebilir haklı bir mazereti bulunmaksızın derslerin 1/12'sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir ve ücret iadesi yapılmaz.

Belgelendirme :

Eğitimlerini tamamlayan katılımcılara temel eğitimi tamamladıklarına dair belge verilecektir.