Asıl Eğitim Şimdi Başlıyor...
Uzlaştırmacı Yenileme Eğitimi

Uzlaştırmacı Yenileme Eğitimi

UZLAŞTIRMACI YÖNETMELİĞİ YENİLEME EĞİTİMİ İLE İLGİLİ MADDE:

Uzlaştırmacı sicilinden ve listeden çıkarılma

MADDE 49 – (1) Uzlaştırmacı olabilmek için aranan koşulları taşımadığı hâlde sicile kaydedilen veya daha sonra bu koşulları kaybeden ya da uzlaştırma göreviyle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunan, Kanunun öngördüğü yükümlülükleri önemli ölçüde veya sürekli yerine getirmeyen, performans değerlendirmeleri sonucunda yeterli bulunmayan, etik ilkelere aykırı davranan, yenileme eğitimini tamamlamayan uzlaştırmacı Daire Başkanlığınca sicilden ve listeden çıkarılır.

MADDE 50 – (6) Uzlaştırmacılara, uzlaştırmacı eğitim izni verilen kuruluşlarca teorik ve uygulamalı, toplam sekiz ders saatinden az olmamak üzere iki yılda en az bir defa yenileme eğitimi verilir. Uzlaştırmacılar iki yılda bir verilen bu eğitime katılmak zorundadırlar.

Kimler Katılabilir ?

Daha önceden Uzlaştırmacı Eğitimi alan ve Sicile Kayıtlı Kişiler.

Eğitim Tarihi :

Adalet Bakanlığı onayından sonra tarih planlaması yapılacak olup, açılacak ilk eğitime ön kaydınız tamamlanacak ve eğitim tarihleri hakkında SMS ve E-POSTA ile bilgilendirileceksiniz.

Eğitim Yeri:

Eğitimin verileceği Atılım Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi; şehrin merkezi Kızılay’da olup, metro ve diğer toplu taşıma araçlarına yürüme mesafesindedir. (Akay Kavşağı No : 7)

Belgelendirme :

Eğitimlerini tamamlayan katılımcılara yenileme eğitimini tamamladıklarına dair belge verilecektir.