Kariyerinde Atılım yap
Vergi Hukuku Eğitimi

Vergi Hukuku Eğitimi

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR ?

Hukuk Fakültesi öğrencileri, mezunları, stajyer avukatlar, avukatlar, muhasebeciler, vergi hukuku ile ilgilenen veya ilgilenmek isteyen diğer tüm katılımcılar eğitimden faydalanabilirler.

EĞİTİMİN KATILIMCIYA KAZANDIRDIKLARI 

Katılımcılar eğitim sonunda genel vergi hukuku terimleri ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur, vergilendirme yetkisinin kullanımından doğan uyuşmazlıkların çözüm yollarına hakim olur, vergilendirme işlemleri ve bunlardan doğabilecek uyuşmazlıklarda vergi yargılamasının aşamalarını derinlemesine öğrenir.

EĞİTİM YÖNTEMİ

Eğitim, uzaktan eğitim modeli ile "Zoom" üzerinden gerçekleşecektir. Yoklamalar, sistem üzerinden takip edilecek olup; eğitimde % 70 devam zorunluluğu olacaktır.

EĞİTİM TARİHLERİ 

2021 yılında açılacak eğitimlerimiz için aşağıda ki link üzerinden ön başvuru yaptığınız takdirde, ön kaydınız tamamlanacak ve açılacak ilk eğitimin tarihleri hakkında SMS ve E-POSTA ile bilgilendirileceksiniz. 

EĞİTİM SÜRESİ 

24 saat (16 saat teorik ve 8 saat uygulamalı örnekler ile)

DERS DEVAM DURUMU 

Eğitime % 70 oranında katılım sağlanmak zorundadır. Eğitimin başarı ile tamamlayan kursiyerlere belge verilecektir.

      EĞİTİM PROGRAMI

  • Vergi hukukunun kaynakları, vergi hukukunun yorumlanması, vergilendirme yetkisinin kullanımı ve sınırları, vergi ödevinin niteliği ve ilgili kavramların incelenmesi, vergilendirme işlemleri,
  • Vergi borcunun sona ermesi, vergi icra hukuku,

  • Vergi uyuşmazlıklarında idari ve yargısal çözüm yolları,

  • Vergi suç ve cezaları,

  • Vergilendirme sürecinde ve vergi yargılamasında kullanılan/karşılaşılan belgelerin incelenmesi (beyanname, tarhiyat, tebligat, ödeme emri vb),

  • Vergi uyuşmazlıklarının adli ve idari yargı konusu olması, vergi ceza hukuku yargılamasına dair olay örnekleri, tartışmalı noktaların analizi, sürecin yürütülmesi.