Kariyerinde Atılım Yap!
Hakkımızda

Atılım Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Atılım Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, 14.06.2006 gün ve 26198 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Atılım Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” kapsamında faaliyetlerine sürdürmektedir.

YÖNETMELİK İÇİN TIKLAYINIZ

ATÜSEM; Üniversitemizin akademik programları dışında, sürekli olarak verilecek eğitim programlarını düzenlemek, eğitim projelerinin oluşturulmasına sağlamak ve bu programlar aracılığıyla üniversitemizin toplum, kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesi ile ülkemizin eğitim ve kültür düzeyinin yükseltilmesine yardımcı olma amacını taşımaktadır. 

ATÜSEM’in yukarıda belirtilen amacına yönelik faaliyet alanları;

 • İhtiyaç duyulan çeşitli konularda eğitim ve sertifika programları açmak,
 • Kampus içinde ve dışında katılıma açık dersler ve ilgiye dayalı kurslar düzenlemek,
 • Internet yoluyla her yaşa ve çeşitli ilgi gruplarına yönelik elektronik eğitim programları sunmak,
 • Kamu ve özel kuruluşlara yönelik, özel olarak hazırlanmış eğitim programları düzenlemek,
 • Üniversiteye giremeyenler için ara elemanlar yetiştirmeye yönelik kurslar veya örgün eğitim hizmeti sunmak,
 • Gereksinim duyulan her konuda ve her yaş grubuna cevap verebilecek eğitici, eğlendirici, yurttaşlık sorumluluklarını arttıracak katılımcı bir toplum yapısını oluşturucu programlar geliştirmek,
 • Üniversitenin uygun gördüğü konularda ilgili birimlerin verecekleri kurs ve her türlü eğitsel çalışmaların organizasyonlarını yapmak,

ATÜSEM bünyesinde planlanan eğitimler; amacı, yapısı ve katılımcı kitlesi gibi faktörler dikkate alınarak çeşitli gruplara ayrılmıştır.

Bu programlar;

 • Mesleki eğitim programlarını,
 • Kurumsal eğitimleri,
 • Sertifika programlarını,
 • Dil eğitim programlarını,
 • Uzaktan eğitimleri,
 • Kişisel gelişim eğitimlerini içermektedir.

ATÜSEM bünyesinde açılacak programlar, üniversite öğrencilerinin yanı sıra, farklı eğitim düzeylerinden iş yaşamı içinde olan-olmayan tüm katılımcılara yöneliktir. Böylece, üniversitemizin toplumun her kesimine ulaşabilme ve hizmet verebilme hedefine ulaşmasına katkıda bulunulmaktadır.

Ayrıca ATÜSEM; mesleki bilgi güncelleme programları adı altında, çeşitli kuruluşlardan gelen talebe uygun konularda sadece kuruluşun kendi elemanları için de özgün programlar düzenlemektedir.

ATÜSEM, faaliyetlerini Rektörlüğe bağlı olarak yürütmektedir. Programlarımız, üniversitemizin akademik kadrosu ve uzman eğitim profesyonelleri tarafından verilmektedir.

Vizyon:

Türkiye'de, bireysel ve mesleki gelişim konusunda faaliyet gösteren üniversiteler arasında ilk üçte yer almak.

Misyon:

Toplumun her kesiminden bireyler ile tüm kurum-kuruluşlara, bireysel ve mesleki gelişim konularındaki gereksinimlerine yanıt verebilecek kalitede eğitimler vermek.

Amacımız:

ATÜSEM’i eğitim sektöründe itibarlı bir marka haline getirmek.