Asıl Eğitim Şimdi Başlıyor...
Hakkımızda

Atılım Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

ATÜSEM, Üniversitemizin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda akademik programlar dışında sürekli olarak verilecek eğitim programlarını düzenlemek, eğitim projelerinin oluşturulmasına destek olmak ve bu programlar aracılığıyla üniversitemizin toplum, kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesi ile ülkemizin eğitim ve kültür düzeyinin yükseltilmesine yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur.

ATÜSEM’in yukarıda belirtilen amacına yönelik faaliyet alanları;

 • İhtiyaç duyulan çeşitli konularda eğitim ve sertifika programları açmak,
 • Kampus içinde ve dışında katılıma açık dersler ve ilgiye dayalı kurslar düzenlemek,
 • Internet yoluyla her yaşa ve çeşitli ilgi gruplarına yönelik elektronik eğitim programları     sunmak,
 • Kamu ve özel kuruluşlara yönelik özel olarak hazırlanmış eğitim programları düzenlemek,
 • Üniversiteye giremeyenler için ara elemanlar yetiştirmeye yönelik kurslar veya örgün eğitim hizmeti sunmak,
 • Gereksinim duyulan her konuda ve her yaş grubuna cevap verebilecek eğitici, eğlendirici, yurttaşlık sorumluluklarını arttıracak katılımcı bir toplum yapısını oluşturucu programlar geliştirmek,
 • Üniversitenin uygun gördüğü konularda ilgili birimlerin verecekleri kurs ve her türlü eğitsel çalışmaların organizasyonlarını yapmak, araç, gereç ve sunu olanaklarını sağlamak,

ATÜSEM bünyesinde planlanan eğitimler, amacı, yapısı ve katılımcı kitlesi gibi faktörler dikkate alınarak çeşitli gruplara ayrılmıştır.

Bu programlar;

 • mesleki eğitim programlarını,
 • kurumsal eğitimleri,
 • sertifika programlarını,
 • dil eğitim programlarını,
 • online eğitimleri,
 • kişisel gelişim eğitimlerini içermektedir.

 

ATÜSEM bünyesinde açılacak programlar, üniversite öğrencilerinin yanı sıra, farklı eğitim düzeylerinden iş yaşamı içinde olan-olmayan tüm katılımcılara yöneliktir. Böylece, üniversitemizin toplumun her kesimine ulaşabilme ve hizmet verebilme hedefine ulaşmasına katkıda bulunulmaktadır.

Ayrıca ATÜSEM, mesleki bilgi güncelleme programları adı altında çeşitli kuruluşlardan gelen talebe uygun konularda sadece kuruluşun kendi elemanları için de özgün programlar düzenlemektedir.

ATÜSEM bünyesinde açılacak programlar, üniversite öğrencilerinin yanı sıra, farklı eğitim düzeylerinden iş yaşamı içinde olan olmayan tüm katılımcılara yöneliktir. Böylece, üniversitemizin toplumun her kesimine ulaşabilme ve hizmet verebilme hedefine ulaşmasına katkıda bulunulmaktadır.

ATÜSEM, faaliyetlerini Rektörlüğe bağlı olarak yürütmektedir. Programlarımız, üniversitemizin akademik kadrosu ve sektörün uzman eğitim profesyonelleri tarafından hazırlanmaktadır.

Seminer programları bitiminde katılımcılara, belirlenen değerlendirme yönteminden aldıkları başarı notuna göre “Atılım Üniversitesi Başarı Sertifikası” verilmektedir.

Vizyon:

Türkiye'de, bireysel ve mesleki gelişim konusunda faaliyet gösteren üniversiteler arasında ilk üçte yer almak.

Misyon:

Toplumun her kesiminden bireyler ile tüm kurum-kuruluşlara, bireysel ve mesleki gelişim konularındaki gereksinimlerine yanıt verebilecek kalitede eğitimler vermek.

Amacımız:

ATÜSEM’i eğitim sektöründe itibarlı bir marka haline getirmek.