Asıl Eğitim Şimdi Başlıyor...
Kurumsal Eğitimler

Kurumsal Eğitimler

İHTİYAÇLARINIZA GÖRE HAZIRLANMIŞ EĞİTİMLER

İşletme veya kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun, gerçek dünya deneyimlerine ve iş hayatının zorluklarına göre hazırlanmış, size yeni bir vizyon katacak ve ekibinizin gerçek potansiyelinin ortaya çıkarılmasına destek olacak bir eğitim programını beraber oluşturabiliriz.

AVANTAJLARINIZ:

Maliyet: 15 kişi ve üstü gruplar için hazırlanan eğitimler kurumlar açısından oldukça hesaplı hale gelmektedir.

Rahatlık: ATÜSEM merkez binası ulaşımın oldukça kolay olduğu Kızılay’da bulunmaktadır. Teknik laboratuvarların kullanılacağı veya 30 kişi ve üzeri gruplara verilecek eğitimlerde ise üniversitemizin İncek kampüsünün imkanlarından faydalanmanız mümkün olacaktır.

Gizlilik: Ekibinizin ofisten ayrılmaması gerektiği veya daha özel bir eğitim talep etmeniz durumunda eğitmenlerimiz sizin göstereceğiniz mekanlarda da eğitim verebilecektir.

 • AİLE DANIŞMANLIĞI
 • AİLE ŞİRKETLERİ YÖNETİMİ VE KURUMSALLAŞMA EĞİTİMİ
 • ARABULUCULUK
 • BOŞANMA DANIŞMANLIĞI
 • BULUT TEKNOLOJİ EĞİTİMİ
 • ÇATIŞMA YÖNETİMİ
 • DIŞ TİCARET
 • DİJİTAL PAZARLAMA
 • E-TİCARET VE SOSYAL MEDYA
 • EBEVEYN DUYARLILIĞI VE ÇOCUKLARDA GÜVENLİ BAĞLANMA
 • EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ
 • ETKİLİ İLETİŞİM VE BEDEN DİLİ
 • ETKİN TAKIM KURMA, YÖNETME VE TAKIMDAŞLIK EĞİTİMİ
 • GİRİŞİMCİLİK
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
 • İŞ GELİŞTİRME EĞİTİMİ
 • İŞ HAYATINDA ETKİLİ BEDEN DİLİ
 • İŞ HAYATINDA ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ
 • İŞ HAYATINDA KİŞİSEL VE KURUMSAL VİZYON GELİŞTİRME TEKNİKLERİ
 • İŞ İNGİLİZCESİ
 • İŞ KANUNU
 • SERMAYESİ YÖNETİMİ
 • BİREYSEL KALİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
 • STRES VE STRES YÖNETİMİ
 • TEKNOLOJİ YÖNETİMİ
 • KAMU İHALE KANUNU VE UYGULAMALARI
 • KİŞİSEL İMAJ VE MARKA YÖNETİMİ EĞİTİMİ
 • KOBİ'LERİN FİNANSMAN KAYNAKLARINA ERİŞİMİ
 • KRİZ ORTAMINDA İŞLETME YÖNETİMİ
 • KURUM KÜLTÜRÜ GELİŞTİRME TEKNİKLERİ
 • KURUMSAL YÖNETİM
 • LİDERLİK, DUYGUSAL ZEKA VE EKİP YÖNETİMİ
 • MALİYET MUHASEBESİ
 • FİYATLANDIRMA VE MALİYET ANALİZİ
 • MİCROSOFT OFFİCE EĞİTİMİ
 • MOTİVASYON
 • MUHASEBE VE MALİ TABLO ANALİZİ
 • MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
 • MÜŞTERİ MERKEZLİ YENİLİK YÖNETİMİ
 • MÜZAKERE TEKNİKLERİ
 • OFİS ÇALIŞANLARI İÇİN PRATİK İNGİLİZCE
 • PAZARLAMA VE SATIŞ YÖNETİMİ
 • PERFORMANS DEĞERLENDİRME
 • PROBLEM ÇÖZME VE KARAR ALMA TEKNİKLERİ
 • PROFESYONEL İŞLETME YÖNETİCİLİĞİ PROGRAMI
 • PROJE YÖNETİMİ
 • RAPORLAMA EĞİTİMİ
 • RİSK - GETİRİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ
 • SONUÇ ODAKLI ZAMAN YÖNETİMİ
 • SÖZLEŞME YÖNETİMİ
 • STRATEJİK YOL HARİTASI OLUŞTURMA
 • STRATEJİK PLANLAMA
 • STRATEJİK YÖNETİM
 • STRES VE ZAMAN YÖNETİMİ
 • SUNUM TEKNİKLERİ
 • ŞİRKET İÇİ SÜREÇ YÖNETİMİ EĞİTİMİ
 • ŞİRKETLERDE ETKİN YÖNETİM VE LİDERLİK STRATEJİLERİ
 • ŞİRKETLERDE KURUMSALLAŞMA VE KURUMSAL KİMLİK OLUŞTURMA
 • TEMEL STRATEJİ OLUŞTURMA VE KARAR VERME YÖNTEMLERİ
 • TOPLULUK ÖNÜNDE KONUŞMA SANATI VE İLETİŞİM BECERİLERİ
 • ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI
 • VERİMLİ TOPLANTI YÖNETİMİ
 • YÖNETİCİ SEKRETERLİK VE ASİSTANLIK
 • YÖNETİCİ-YÖNETİLEN İLİŞKİSİ
 • YÖNETİCİLER İÇİN TEMEL HUKUK YÖNETİMİ
 • YÖNETİM BECERİLERİ GELİŞTİRME VE LİDERLİK EĞİTİMİ