Asıl Eğitim Şimdi Başlıyor...
Nitelikli Hesaplamalar

Nitelikli Hesaplamalar

Amaç ve Kapsam

T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı’nca yapılan duyuru ile 29.11.2017 tarihli Bilirkişiliğe Kabule ve Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyuru’ya konu temel ve alt uzmanlık alanları ile uzmanlık alanlarına göre bilirkişilerde aranacak niteliklerde, bir kısım güncellemeler ve değişiklikler yapılmıştır.

Bu kapsamda; uygulamada kolaylık sağlanması bakımından kodlama sistemi ve isimlendirme basamakları değiştirilerek bazı alt uzmanlık alanları temel uzmanlık alanına dönüştürülmüş; ayrıca yeni temel ve alt uzmanlık alanları ihdas edilmiştir.

Nitelikli Hesaplamalar uzmanlık alanında bilirkişi listesine kabul için aranacak şartlar;

  1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddelerindeki bilirkişiliğe başvuru ve kabul koşullarını taşımak.
  2. Üniversitelerin ön lisans veya lisans (hukuk öğrenimi görmüş kişiler dâhil) eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak.
  3. Başvuruda bulunduğu nitelikli hesaplama uzmanlık alanında en az beş yıl süreyle mesleki faaliyette bulunduğunu veya bilirkişilik yaptığını belgelemek ve başvuruda bulunulan alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik eğitim almış olmaktır.

Eğitimler


Bilirkişilik Temel Eğitimi

Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliği ile [Devamı]